V Ostravě platí souhrn mimořádných bezpečnostních opatření !!!

Rada města se na své mimořádné schůzi zabývala mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Schválila materiál s několika body.

Připojí se k opatřením, o kterých rozhodla v úterý 10. března bezpečnostní rada státu, tedy uzavření škol a zákazu všech akcí s účastí nad 100 osob.

Vyzvala obchodní společnosti se 100% majetkovou účastí SMO, aby v souvislosti s mimořádnými opatřeními přijatými Ministerstvem zdravotnictví ČR nad rámec těchto opatření s okamžitou platností upustily od přípravy a konání jakýchkoliv akcí či shromáždění specifikovaných v mimořádném opatření ministerstva, které předpokládá osobní přítomnost 100 osob a více ve stejný čas, a to s účinností prozatím do 15. dubna.

Totéž rada města uložila příspěvkovým organizacím zřízeným SMO. S okamžitou platností mají upustit od přípravy a faktického konání jakékoliv akce či shromáždění s předpokládanou účastí sto osob ve stejný čas, s účinností prozatím do 15. dubna.

Vyzvala městské obvody, aby samy a také ve vztahu k příspěvkovým organizacím, které zřídily, přijaly usnesení, aby s okamžitou platností bylo upuštěno od přípravy a faktického konání jakékoliv akce či shromáždění s předpokládanou účastí sto osob, prozatím do 15. dubna.

Zároveň vyzvala společnost Sareza, aby uzavřela bazénové haly, ve kterých je předpoklad kumulace většího počtu osob ve vymezeném a uzavřeném prostoru, prozatím do 15. dubna. Ostatní služby v areálech s bazény provozovaných touto společností zůstávají v provozu. Opatření platí od dnešní 12. hodiny.

Rada města uložila ředitelce Lidové konzervatoře a Múzické školy v souladu s opatřením ministerstva omezit osobní přítomnost žáků a studentů ve škole. Stejné omezení se týká také ostravských Středisek volného času.

Zároveň rada města konstatovala, že opatření se netýká individuálních návštěv veřejnosti v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava, v galerii PLATO Ostrava, v Knihovnách města Ostravy i v Ostravském muzeu. Všechna zařízení zůstávají v provozu.

Konstatovala také, že opatření se netýkají provozu magistrátu města, který bude i nadále vykonávat všechny činnosti v samostatné i přenesené působnosti pro obec s rozšířenou působností Ostrava.

(nm)