Tým MNO posílí absolventi lékařských fakult

Foto: MUDr. Nemčáková Mária, l MNO

Do Městské nemocnice Ostrava postupně od začátku prázdnin do konce září nastoupí 16 čerstvých absolventů lékařských fakult. Posílí týmy lékařů na odděleních v operačních i neoperačních oborech. Nejvíce absolventů míří na kardiologii a internu, na každé oddělení tři.  

 

Mladí lékaři posílí dále ARO, radiologii, urologii, dětské lékařství, neurologii a ORL. Absolventům po nástupu na pracoviště začíná příprava k atestaci ve zvoleném oboru. Délka přípravy se liší podle oborů, nejkratší dobu se vzdělávají praktičtí lékaři (3 roky) a nejdelší potom neurochirurgové (7 let). Průměrná délka přípravy u většiny oborů je 4,5 až 5 let. Předatestační příprava zahrnuje absolvování povinných stáží na akreditovaných pracovištích, splnění počtu předepsaných výkonů a také teoretické kurzy.

 

Jedenáct mladých lékařů získalo stipendium, kterým je motivujeme již v průběhu studia k výběru právě naší nemocnice. Spojeny jsou jen s určitými obory, kde nemocnice potřebuje nejvíce personálně posílit. Zkušení lékaři u nás mohou získat také náborový příspěvek, a to v době nástupu do pracovního poměru, kdy velkou roli při jejich rozhodování hrají reference stávajících zaměstnanců, spektrum výkonů či vybavení zdravotnickou technikou,“ uvedla náměstkyně pro řízení lidských zdrojů a správu Kateřina Kyselá.

 

Zájem o obor se profiluje většinou už během studia. Někteří z budoucích absolventů jsou již v pátém ročníku rozhodnuti, kterému oboru se chtějí věnovat. Obor však lze během přípravy změnit, což se stává. Vliv na jeho výběr může mít rodinná tradice nebo třeba praxe po prvních měsících v nemocnici. Stále větší je zájem o tzv. ambulantní obory, které nejsou spojeny s nepřetržitým provozem.

 

„Velký zájem u nás měli absolventi o dermatovenerologii – kožní, kde ale aktuálně volné místo nenabízíme, dalším z oborů, kde poptávka převyšuje nabídku, je třeba pediatrie, ale také chirurgie či ortopedie. U ostatních oborů se jedná o přirozenou generační obměnu a často řešíme také náhrady za mateřské dovolené. V posledních letech dochází k poměrně výrazné feminizaci lékařské profese s tím, že výrazné procento žen se do náročného nemocničního provozu po získání atestace nevrací a míří tam, kde se neprovozuje směnný režim, kde se vyhnou nočním a víkendovým službám,“ doplnila náměstkyně Kateřina Kyselá.

 

Devět nově nastupujících lékařů absolvovalo fakultu v Olomouci, tři ostravskou, dva brněnskou a po jednom fakultu v Praze a Hradci Králové. Jedna z absolventek uvedla: „Narodila jsem se v Žilině, vystudovala v Olomouci a pár dní jsem ve svém prvním zaměstnání. Radiologické oddělení Městské nemocnice Ostrava jsem si vybrala pro jeho špičkovou úroveň, moderní vybavení a také kvůli vstřícným kolegům, od kterých se mám co učit. Pan primář má navíc jasnou vizi, kam se bude oddělení vyvíjet. Na to co mě čeká, se moc těším,“ řekla lékařka radiologie Mária Nemčáková.

(nm)