Biodiverzita v Zoo Ostrava: Čistá voda – základ života v krajině

V areálu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava se nachází množství vodních ploch, bez něhož by zdejší biodiverzita byla daleko chudší. Desítky druhů obratlovců vodu využívají k pití a ke koupání a dalším desítkám druhů slouží jako místo k rozmnožování i úkrytu.

Mezi druhy, které jsou extrémně náročné na čistotu vody, patří potápky. „Přítomnost potápky malé (Tachybaptus ruficollis) v ostravské zoo je jasným důkazem, že zdejší voda je průzračná a tito ptáci v ní mohou bez problému najít svoji kořist, kterou loví pod vodní hladinou. Totéž platí pro ledňáčky říční (Alcedo atthis). Vodní plochy v areálu zoo hostí tyto nádherně zbarvené ptáky každoročně,“ popisuje ornitolog Otakar Závalský, který má v Zoo Ostrava na starosti biodiverzitní opatření.

Slípky zelenonohé (Gallinula chloropus) dávají přednost menším zarostlým tůňkám a rybníčkům před obrovskými rybníky, které slouží přednostně k chovu kaprů. V ostravské zoo hnízdí pravidelně dva páry těchto zajímavých ptáků z čeledi chřástalovití. Bočně zploštělé tělo slípek je výborně uzpůsobené k pohybu v břehové vegetaci sladkovodních nádrží.

Volavky popelavé (Ardea cinerea) jsou velikostí i postavou podobné čápu bílému. Tito zkušení lovci ryb dovedou obratně chytat i hraboše. Nehybně stojí u nor a každou chvíli zmizí jeden hlodavec v jejich útrobách. Zdá se, že v době přemnožení hrabošů dávají volavky přednost lovu hrabošů před tradičním lovem ryb. Volavky popelavé patří v Zoo Ostrava ke každodenním hostům.

Kachny divoké (Anas platyrhynchos) řadíme mezi nejhojnější druhy vodních ptáků. Samice s malými kachňaty plovoucí na hladině velkých rybníků i malých tůní v jarním a letním období jsou vždy příjemným zpestřením pro návštěvníky ostravské zoo,“ dodává Otakar Závalský.

Video zachycuje ptáky vázané na vodu vyskytující se v areálu Zoo Ostrava.

Foto: autor Enrico Gombala.

 (ab)