Pozvánka do Slezského zemského muzea

Vážení příznivci,

rádi bychom Vás pozvali na nadcházející akce Slezského zemského muzea. 

T-film 2021 – Památník Petra Bezruče – IX. ročník Mezinárodního filmového festivalu představí veřejnosti krátké dokumentární filmy na téma Tajemství vesmíru. Vstup zdarma.

12. 10. 2021 v 17 hodin – film Helios

13. 10. 2021 v 10 hodin – film Ještě než zmizí

13. 10. 2021 v 11 hodin – Půl roku v Peru

Pohádkové odpoledne ‒ neděle 17. 10. / 31. 10. / 14. 11. / 28. 11. / 12. 12. 2021 od 14 do 16 hodin v Památníku Petra Bezruče – Zveme rodiny s dětmi na víkendový literární workshop. Nutná je rezervace předem u muzejní edukátorky na tel.: 778 527 815.

Mezinárodní den archeologie – sobota 30. 10. 2021 od 13 do 17 hodin v zahradě Müllerova domu – Jak složitá je práce archeologů? Co všechno musejí během svého bádání zdokumentovat? Přijďte se seznámit s jejich činností na již tradiční Mezinárodní den archeologie. Podrobný program bude zveřejňován na http://www.szm.cz/udalost/876/mezinarodni-den-archeologie-2021.html. Vstup zdarma.

Halloween v muzeu – 5. 11. 2021 v Historické výstavní budově – Přijďte si na vlastní kůži zažít již tradiční halloweenskou prohlídku v prostorách „strašidelně“ vyzdobeného muzea. Vstupy do muzea budou v 17, 18 a 19 hodin pouze pro registrované zájemce na e-mailu: pokladnahvb@szm.cz nebo na tel. 553 714 809. Kapacita je omezena.

Navštívit můžete:

• Historická výstavní budova – Müllerův dům (Komenského 10, Opava) / út–ne 9–12 a 13–17 hodin,

• Národní památník II. světové války (Hrabyně 192) / út–ne 9–12 a 13–17 hodin,

• Památník Petra Bezruče (Ostrožná 35, Opava) / st‒so 8–12 a 13–16 hodin,

• Srub Petra Bezruče (Ostravice) / so, ne, svátky 9–11 a 14–16 hodin,

• Arboretum Nový Dvůr / denně 8‒16 hodin.

Upozorňujeme návštěvníky, že ve všech areálech je nutné dodržovat aktuální protiepidemická opatření.  Z důvodu rekonstrukce zůstává uzavřen Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky.

Zároveň Vás srdečně zveme na výstavy:

• Krajina a lidé – do 31. 12. 2021 v Historické výstavní budově,

• Ještě jste neviděli… výběr nejvýznamnějších přírůstků uměleckohistorické sbírky za poslední desetiletí – do 31. 1. 2022 v Historické výstavní budově,

• Zemská obrazárna – do 31. 12. 2021 v Historické výstavní budově,

• „Staré“ a „nové“ menšiny v České republice – do 31. 12. 2021 v Historické výstavní budově,

• Od kmenového svazu Holasiců až po dělení Slezska – do 30. 11. 2021 v Müllerově domě,

 Literární paměť regionu 1918‒2018 (texty, osobnosti, místa) – do 31. 1. 2022 v Památníku Petra Bezruče a v Müllerově domě,

• Čechoslováci u Tobruku ve fotografiích ‒ do 30. 11. 2021 v Národním památníku II. světové války,

• Kronika osvobození: Ostravsko 1945 ‒ do 30. 11. 2021 v Národním památníku II. světové války,

• Bitva o Británii ‒ do 30. 11. 2021 v Národním památníku II. světové války,

• Píkovi. Smutný osud rodiny ‒ do 30. 11. 2021 v Národním památníku II. světové války,

• Osobnosti na jedničku – do 1. 5. 2022 v Sadech u muzea před Historickou výstavní budovou,

• Štěpán Rak – fotografie a fotografika – do 31. 12. 2021 v Arboretu Nový Dvůr,

• Historie Arboreta Nový Dvůr na dobových fotografiích – v Arboretu Nový Dvůr.

Více informací o připravovaných akcích a probíhajících výstavách naleznete na webových stránkách a sociálních sítích: www.szm.cz / facebook / instagram / twitter.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 (ab)