Charita Ostrava informuje

Sbírka potravin podpoří klienty sociálních služeb

Charita Ostrava se 20. 11. 2021 připojí do celonárodní Sbírky potravin organizované potravinovými bankami v krajích, Českou federací potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu, Asociací společenské odpovědnosti a sociálními partnery a obchodním řetězci. Darovat trvanlivé potraviny a drogerii a podpořit tak klienty služeb pro lidi v nouzi v rámci služeb Charity Ostrava. Sbírkové místo bude upřesněno na webu www.ostrava.charita.cz, lidi v nouzi bude možné podpořit také on-line nákupem – více na webu: www.sbirkapotravin.cz. Děkujeme za Vaši pomoc!

Dárek jam 2021 na podporu lidí v nouzi

Přijměte pozvání na Dárek Jam 2021, tradiční hudebně-benefiční akci z iniciativy ostravských hudebníků za podpory klubu Zadní vrátka v Ostravě, a udělejte radost vánočním dárkem lidem bez domova přicházejícím do služeb Charity Ostrava. Koncert a on-line přenos proběhne 14. 12. 2021 od 19 h, dárky bude možné předat ve sběrném okénku v klubu Zadní vrátka, finanční podporu do pokladničky tamtéž nebo přes dárcovský portál Darujme.cz na projekt Pomáhejme SPOLU: https://www.darujme.cz/projekt/1201832.

Výtěžek z vašich finančních darů tak i přinesené dárky budou využity pro klienty a provoz služby Charitního domu sv. Zdislavy – azylového domu pro matky s dětmi, potraviny budou poskytnuty ženám a mužům bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre – nízkoprahovém denním centru. Další informace k hudebnímu programu benefice a on-line přenosu budou průběžně aktualizovány na webu Charity Ostrava a www.darekjam.cz. Děkujeme za podporu a těšíme se na Vás při on-line přenosu!

Charita Ostrava zajišťuje poradenství při péči o blízké a zve na kurz nebo konzultace

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 16. 12. 2021, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Pro zájemce je možnost dohodnut také individuální konzultace v dalších termínech.

Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava – Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

Poradna radí bezplatně v životních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, emailem nebo osobně po předchozím objednání na níže uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz; web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/

Výstava v charitní galerii G

Pokračující výstavu fotografií s názvem Královské město Marrákeš Ludmily Janouškové můžete až do 30. 11. 2021 shlédnout v charitní galerii G v Charitním středisku Gabriel – komunitním centrum pro seniory v Ostravě-Zábřehu. Výstava je přístupná veřejnosti každý všední den 8 – 15 h. Srdečně zveme. web: https://ostrava.caritas.cz/akce/kralovske-mesto-marrakes-vernisaz-14-9-2021/

(ab)