Ostravská knihovnice získala celostátní ocenění MARK za své působení v rámci projektu S knížkou do života

Helena Dlouhá, knihovnice Knihovny města Ostravy, se na projektu S knížkou do života podílela od počátku a také díky jejímu neutuchajícímu zájmu a píli projekt sílí a počet zapojených knihoven, a tedy i nejmenších čtenářů a jejich rodin, průběžně roste. Její výjimečný přínos podpory čtenářské gramotnosti našich nejmenších a mimořádné tvůrčí aktivity byly oceněny Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR udělením ceny MARK, kterou paní Helena Dlouhá převzala 12. října 2023 v Zrcadlové kapli Klementina v Praze v rámci vyhlášení cen Ministerstva kultury ČR Knihovna roku a ceny SKIP Městské knihovny roku.

„Aktivity paní Dlouhé jsou skutečně obdivuhodné. S knížkou do života provází od počátku, letos je realizován již šestý ročník projektu. V rámci pracovní skupiny se věnuje správě webu a facebookového profilu projektu, online komunikaci se zapojenými knihovnami, vyhodnocování zpětných vazeb, čtvrtletnímu vydávání zpravodaje a sdílení dobré praxe dalších knihoven. S kolegyněmi se podílela na tvorbě metodik projektu, např. metodiky logopedie. Účastní se také předávání dárkových sad při vítání nových občánků Ostravy a mnohé další. Bez paní knihovnice by S knížkou do života neoslovilo zdaleka tolik čtenářů napříč republikou. Zaslouží si náš obdiv a poděkování,“ konstatovala náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová, která se s paní Helenou Dlouhou setkala a poděkovala jí.

Paní Helena Dlouhá pracuje v oddělení pro děti a mládež Knihovny města Ostravy. Ve volném čase občas stále působí jako koordinátorka v kampani Celé Česko čte dětem a školí zájemce o čtení dětem v nemocnici. „Pro povolání knihovnice jsem se rozhodla na veletrhu středních škol v 8. třídě, kde jsem zjistila, že v Brně existuje Střední odborná škola informačních a knihovnických služeb. Na studium, spolužáky i vyučující stále velmi ráda vzpomínám. Po střední škole jsem pokračovala ve studiu na Slezské univerzitě. Absolvovala jsem zde dvouobor Knihovnictví-historie a poté navazující magisterské studium knihovnictví. Ve volném čase jsem také začala docházet na dětské oddělení Slezské nemocnice číst dětem v rámci kampaně Celé Česko čte dětem,“ shrnula Helena Dlouhá.

Projekt S knížkou do života v České republice úspěšně funguje od roku 2018 a stále se vyvíjí díky Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, aktivitě pracovní skupiny, zapojeným knihovnám a podpoře obcí a krajů. Počet zapojených knihoven je v řádech stovek a od počátku projektu stoupá. Letos zatím nejvíc knihoven do projektu přibylo ze Zlínského kraje. Kromě dvou typů sad (pro nejmenší děti a pokračující sada pro starší děti) vznikly v rámci projektu ve spolupráci s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé Karla Emanuela Macana sady pro nevidomé. Knihovny mají k dispozici též sady pro neslyšící. Sady jsou opatřeny QR kódy, které odkazují na videa s uměleckým překladem do znakového jazyka. Videa byla vytvořena ve spolupráci s organizací KukátkOO. Národní knihovna ČR vydala metodickou příručku Projekt S knížkou do života a logopedická prevence pro práci knihoven s dětmi ve věku od 2 do 6 let. Metodika byla knihovnám zapojeným do projektu distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Všechny typy sad je možné získat v Knihovně města Ostravy. Každá sada obsahuje originální leporelo nebo knihu od známých českých autorek/autorů a ilustrátorek/ilustrátorů. Knihy ani sady nejsou volně dostupné na knižním trhu. Rodiny je mohou získat pouze v knihovnách zapojených do projektu nebo na vítání občánků, kterého se zapojená knihovna účastní. Díky finanční podpoře statutárního města Ostrava může sady dostat každé dítě, které má trvalé bydliště v Ostravě a není starší dvou let. V okolí Ostravy pak díky podpoře Moravskoslezského kraje. Sada pro nejmenší, která se předává na vítání občánků nebo v knihovně, obsahuje mimo jiné také leporelo pro děti a poukaz na registraci dítěte do knihovny zdarma až do školní docházky.

„Pozitivní reakce na projekt, pestrý fond a aktivity pro nejmenší čtenáře slýcháme na oddělení každodenně. Díky tomu, že je knihovna do projektu zapojena od jeho počátků (letos probíhá šestý ročník), potkáváme na vítání občánků čím dál častěji naše čtenáře, kteří nám již dopředu hlásí, že se na vítání opět potkáme,“ doplňuje zkušenosti Helena Dlouhá. Další ohlasy projektu lze najít v odkazu https://www.sknizkoudozivota.cz/ohlasy-verejnosti/.

Po registraci dítěte do knihovny mohou rodiče a jejich dítě/děti navštěvovat všech 28 poboček knihovny (jejich dětská oddělení), půjčovat si knihy pro děti a knihy o vývoji a výchově dítěte z pestrého knižního fondu a účastnit se akcí. K dispozici jim je i 22 klubů pro děti, jejichž činnost je zaměřena na získání čtenářských návyků, na podporu rodiny a vícegenerační spolupráci. Rodiny mohou společně trávit svůj volný čas v klidném a kultivovaném prostředí knihovny.

Město Ostrava projekt S knížkou do života podporuje dlouhodobě a jedním z prvních v zemi, které cíleně nasměrovalo pozornost rodičů narozených dětí ke čtení viz https://1url.cz/xuFpb. Čtenářskou gramotnost dětí však město podporuje také zmíněnými registracemi nejmenších zdarma v městské knihovně, letos spatřila světlo světa další novinka, která na S knížkou do života navazuje a je jí Knížka pro ostravského prvňáčka. Knihu v rámci tohoto projektu s názvem „Nevšední den knihovnice Květy,“ mohou zdarma získat všichni ostravští prvňáčci, viz https://1url.cz/IuFpY.

(ab)