OSTRAVA REAGUJE NA KLIMATICKÉ ZMĚNY

V pondělí 10. září se v multifunkční hale Gong konala mezinárodní konference, která projednávala přípravu města na budoucí změny klimatu. Na konferenci vystoupili zástupci Prahy a Vídně, odborníci z veřejné správy, výzkumných institucí, vysokých škol a dalších organizací. Z celé české republiky je Ostrava jediné město, které se snaží připravovat na změnu klimatu.

Ostravskou konferenci společně zahájili ministr životního prostředí Richard Brabec, ostravský primátor Tomáš Macura a náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Na jednání předávali zástupci Prahy a Vídně své zkušenosti ohledně příprav na změnu klimatu a doporučili, jaké opatření by město mělo přijmout.

Ostrava se začala zabývat klimatickou problematikou jako jedno z prvních českých měst. Plán pro potřebné změny byl zpracován v prosinci 2017 a schválen orgány města v červnu letošního roku. Za cíl si klade okamžité reagování na klimatické změny tak, aby neobtěžoval obyvatele města. Změny se projeví v oblasti infastruktury, urbanismu, vodního hospodářství a životního prostředí.

„Jako vždy u takových velkých projektů jsme oslovili veřejnost. Ta se zapojila zejména při tvorbě takzvané pocitové mapy horka, ale také přišla s nápady na zlepšení nebo zpříjemnění míst ve městě, která jsou vysokými teplotami zasažena nejvíce,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

„Po letošním extrémně suchém létě asi už nikdo nepochybuje, že změna klimatu ovlivňuje naši krajinu. Protože v Česku žijí téměř dvě třetiny obyvatel ve městech, musí radnice pracovat na opatřeních proti vlnám veder, suchu ale současně i povodním, protože to jsou extrémy, se kterými se s postupující změnou klimatu budeme setkávat stále častěji. Čelit změně klimatu ve městech dokážeme. Mezi základní opatření patří třeba rozvoj městské zeleně, hospodaření se srážkovými vodami nebo instalace zelených střech. A právě na taková opatření městům a obcím, ale i jednotlivcům poskytuje Ministerstvo životního prostředí finanční prostředky z evropských i národních programů, které míří konkrétně na zachytávání a využívání srážkové nebo šedé vody, přeměnu betonových povrchů na zasakovací, na obnovu a výsadbu zeleně nebo právě na realizaci zelených střech. Na podobná opatření dosáhnou i jednotlivci, kterým se dotační možnosti nabízejí v našich programech Dešťovka nebo Nová zelená úsporám. Oba programy jsme teď aktualizovali a už brzy zveřejníme novinky, které určitě budou impulsem pro další zájemce o investice do úsporných a šetrných řešení v bydlení,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

(ab) Zdroj:www.ostrava.cz