Ostrava je SMART i díky chytrým vodoměrům

Foto: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Ostrava je díky technologii dálkových odečtů vodoměrů tzv. „Chytrého měření“ používaných společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) mezi prvními městy v ČR, které umožňují odběratelům vody nabídnout nadstandartní služby a ve svém důsledku jim také pomoci mít spotřebu vody pod kontrolou.

 

Instalace systému dálkových odečtů vodoměrů byla započata již v roce 2014 a stále postupně probíhá. Systém „Chytrého měření“ tvoří přijímače, vysílače a datové služby a funguje tak, že se na běžný vodoměr nainstaluje vysílač, který dokáže automaticky odečítat spotřebu vody několikrát za den, a tyto informace se pomocí digitálního kódovaného signálu přenášejí do centrální databáze prostřednictvím přijímačů umístěných na výškových budovách, které komunikují se všemi vysílači umístěnými na vodoměrech ve svém okolí. Celý digitální řetězec dat je šifrován a nejsou v něm přenášeny žádné osobní informace, které by mohly identifikovat odběratele. V současnosti přijímače pokrývají signálem celou oblast města Ostravy a sbírají se data z více než 27 tisíc vodoměrů, což už je více než 80 % všech instalovaných vodoměrů.

 

OVAKbanner_SM_ToaletaNasirku
Foto: Ostrava je SMART i díky chytrým vodoměrům, archiv OVAK

Moderní technologie „Chytrého měření“ představuje nejen zvýšení komfortu, bezpečnosti a technické úrovně odečtu pro OVAK, ale i zvýšení rozsahu poskytovaných služeb zákazníkům – odběratelům vody.  Dálkové odečty vodoměrů napomáhají efektivněji hospodařit s vodou a včas odhalit i úniky vody za vodoměrem u zákazníka. Systém „Chytrého mření“, totiž funguje i jako hlídač. Pokud zaznamená nestandardní spotřebu, systém sám zašle upozornění emailem odběrateli, že něco není v pořádku. Například se může jednat o protékající toaletu, prasklý ventil za vodoměrem nebo jinou i malou poruchu na vnitřních rozvodech vody.

OVAK_slide_show_bannerSM
Foto: Archiv OVAK

Služby v rámci „Chytrého měření“ mají zákazníci zdarma. Konkrétně se jedná o internetový přístup k datům z dálkových odečtů vodoměrů s možností zobrazit historii spotřeb v různých formátech nebo grafech a zasílání upozornění na neobvyklou spotřebu vody. K získání přístupu postačí když má zákazník zřízen online Zákaznický účet, odkud se pak jednoduše dostane na tzv. portál „Chytrého měření“. Pro zasílání upozornění spotřeby je třeba vyplnit k tomu určený jednoduchý formulář „Žádost o aktivaci upozornění“. Zákazník si může požádat o 2 druhy upozornění, a to buď společně, nebo jen jedno z nich. Jedná se upozornění na únik vody nebo upozornění na nadměrnou spotřebu.

 

Služba „Chytrého měření“ je určena pro zákazníky OVAK, to znamená, že mají s touto společností uzavřenou Smlouvu o dodávce vody. Služba se netýká obyvatel v bytových domech, protože smluvní dodávku vody do bytů OVAK přímo nezajišťuje a nemá přístup k údajům z bytových vodoměrů. Další důležitou podmínkou je osazení vodoměru vysílačem. Vysílače se instalují na vodoměry postupně v rámci stanoveného plánu, s cílem nejpozději do konce roku 2026 pokrýt technologií „Chytrého měření“ celou Ostravu, tj. 33 700 kusů vodoměrů.

Více informací o systému „Chytrého měření“ a službách s ním spojených je možno nalézt na webu společnosti OVAK  www.ovak.cz

(nm)