OSTRAVA POMÁHÁ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ DÍKY SBĚRU ELEKTRA

Ostravané se zúčastní soutěží ve sběru starého a nepotřebného elektrozařízení. Tento rok akci pořádají smluvní partneři města, aby zvýšili počet odevzdaného elektrozařízení. Nepotřebné elektrické zařízení je po sběru předáno k recyklaci, díky tomu chrání životní prostředí. 

Společnost Elektrowin vyhlásila soutěž s názvem „Hejbni s elektrem pro lepší život“, která porovnává množství odevzdaného a nepoužívaného elektrozařízení ve sběrných dvorech. Této akce se účastní mimo Ostravu i další statutární města, které navzájem porovnají sběrné schopnosti nepotřebných spotřebičů. Vybírají se například ledničky, pračky, myčky a další velké elektro.

O největší množství vybraného drobného elektra soutěží Ostrava v akci „Aktivní obec“, kterou pořádá společnost Asekol. Tato malá nepotřebná zařízení náleží do červených kontejnerů rozmístěných přímo v ulicích města. Obyvatelé zde mohou vyhazovat mobily, elektrické hračky, žehličky, varné konvice, fény nebo drobnou elektroniku a další drobné spotřebiče z domácností.

„Město přivítalo možnost porovnat se s ostatními městy v celé republice a v probíhajících soutěžích svým dobrým umístěním potvrdit ochotu našich spoluobčanů předáním nepotřebného elektrozařízení k recyklaci napomoci ochraně životního prostředí,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Občané díky recyklaci starého elektra napomáhají k šetření životního prostředí, konkrétně k  výrazným úsporám elektrické energie, ropy, vody, nerostných surovin, ale také k výraznému snížení emisí skleníkových plynů.

„ Jsem přesvědčena, že dosažené výsledky se promění v umístění města mezi těmi nejlepšími. Každá soutěž je finančně ohodnocena a mohu vás všechny ujistit, že případná finanční odměna bude beze zbytku vložena do dalšího ekologického rozvoje našeho města,“ řekla náměstkyně Kateřina Šebestová.

(ab) Zdroj:www.ostrava.cz