Originál Dražického kodexu je v Ostravě

Originál Dražického kodexu byl za nejpřísnějších bezpečnostních opatření dovezen do Ostravského muzea pancéřovaným vozem a pod dohledem speciální policejní jednotky. V Ostravě bude originál vzácného kodexu se zmínkou o Ostravě jako o městě vystaven poprvé v historii. Zájemci si jej mohou prohlédnout pouze od 17. do 21. května.

Vzácný historický dokument – Dražický kodex z první poloviny 14. století, je již v Ostravském muzeu. Veřejnost se jej může prohlédnout od středy 17. do neděle 21. května. Poté bude odvezen zpět do Archivu Pražského hradu. Zajímavostí je, že kodex je pojištěn na částku 90 milionů korun.

Dražický kodex zmiňuje Ostravu poprvé jako město. Kodex vznikl kolem roku 1343, jeho vyprávění však přibližuje starší události. Obsah nás odkazuje do roku 1279, kdy si 5. ledna přední církevní hodnostáři dojeli pro stvrzení volby pražského biskupa k biskupu olomouckému Brunovi, kterého „našli v biskupském městě jménem Ostrava, jež leží za krajem opavským na hranicích Polska a Moravy“.

Výstava v Ostravském muzeu je součástí oslav 750. výročí první zmínky o Ostravě.

(nm)