O předsudcích a vymezování ostravské scény. Aktivisté a umělci budou hledat společnou řeč v PLATO

Jaká jsou specifika ostravské umělecké, sociální a aktivistické scény a jak vzájemně spolupracují? Čelí nějakým klišé představám od svého okolí? Ve čtvrtek 23. září od 17 do 24 hodin bude v ostravské městské galerii PLATO na tyto otázky hledat odpovědi čtrnáct osobností se zkušenostmi z místa i s pohledem vnějším. Diskuze proběhne ve čtyřech blocích pod názvem Dlouhý večer s Octopus Press.

Zástupkyně a zástupci umělecké, sociální a aktivistické scény z Ostravy budou během celého večera a části noci diskutovat o tom, jak sami sebe vnímají, jak spolupracují a zda a jak se vůči sobě vymezují. Specifika ostravských scén a jejich srovnání se situací v Praze či ve světě pomohou nahlédnout i přizvané mimoostravské osobnosti jako umělkyně Tereza Silon, redaktor Pavel Šplíchal nebo kurátorka Hana Janečková. Roli moderátora přijal terapeut, sociální pracovník a aktivista Jakub Černý.

První z bloků se zaměří na sociální a lidskoprávní sféru, druhý se dotkne umělecké pedagogiky a hudební a klubové scény a třetí umělecké praxe, která záměrně hranice svého oboru přesahuje všemi směry. „Hosty do debaty jsme vybírali tak, aby se v každém z bloků mohli potkat lidé tvořící různé sféry,“ přibližuje dramaturgii veřejného setkání kurátorka PLATO Edith Jeřábková. V panelech tak bude diskutovat například intermediální umělkyně Barbora Šimková s pracovnicí sociálně-právní ochrany dětí a aktivistkou Editou Stejskalovou nebo zakladatelka hudebního festivalu Cheechaak Zuzana Šrámková s předsedkyní spolku provozující nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a antropoložkou Blankou Kissovou.

Program 23. září začne v PLATO v 17 hodin a skončí o půlnoci. Na závěr se hosté potkají ve velkém nočním panelu a diskuzi s veřejností.

PLATO celovečerní akci nahraje a části diskuze následně zveřejní na své online publikační platformě Octopus Press (www.octopus-press.cz). V tomto nakladatelství vycházejí nové

texty, vizuální příspěvky a záznamy přednášek nebo debat, které rozšiřují aktuální celoroční výstavní cyklus galerie.

Diskuze:

Dlouhý večer s Octopus Press

Čt 23/9 v 17–0 h, PLATO Ostrava

Celovečerní diskuzní formát o prolínající se umělecké, sociální a aktivistické scéně v Ostravě s hosty z oblasti umění, sociologie, sociální práce, pedagogiky a z řad nezávislých osobností.

• Jak se ostravské scény vnímají, definují, jak se vymezují nebo naopak navazují na jiné scény národní i mezinárodní?

• Jakým klišé představám o nich čelí?

• Jak vzájemně spolupracují, jaká témata sdílejí?

• Jakým čelí mezerám v mezioborové práci a jaké mezery (například vývojové) překonávají ve svém vlastním oboru?

• Jakou úlohu plní (o)krajové scény?

• Spolupracují spolu, konkurují si, nebo se přehlížejí?

• Najdeme srovnání pro české scény mimo hlavní centrum v Praze se situací ve světě?

Hosté 1. bloku:

Klára Stolinská

studentka psychologie, členka kolektivů Ostravský PRIDE, Food not Bombs Ostrava, Kolektiv Spodní 27 a ostravské skupiny Trans*parent (Ostrava)

Edita Stejskalová

aktivistka a bývalá členka v Radě vlády pro záležitosti romské menšiny, absolventka politologie, sociální politiky a sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně, sociální pracovnice sociálně-právní ochrany dětí (Ostrava)

Magdaléna Michlová

socioložka, překladatelka, publicistka, sociálně-environmentální aktivistka, studentka kulturálních studií a specialistka komunikace v PLATO (Ostrava)

Tereza Silon

umělkyně mezioborově mapující témata přírodní a sociální ekologie, queerness, možností intimity, péče, erotiky a uzdravování v médiích performancí, facilitací, přednášek (Praha)

Barbora Šimková

absolventka intermediální a digitální tvorby na Fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně, doktorandka na Akademii výtvarných umění a členka odpočinkového kolektivu Lilky_60200 (Brno)

Hosté 2. bloku:

Linda Wojnarová

členka hudebního kolektivu Gin & Platonic, redaktorka nakladatelství Bílý Vigvam a produkční v Klubu Brno a v Provoz u řeky (Ostrava)

Blanka Kissová

sociální antropoložka, předsedkyně spolku Futra (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a klub) a hudebnice (Orlová)

Zuzana Šrámková

zakladatelka a organizátorka hudebního festivalu Cheechaak, členka kolektivu Jeden Tag a produkční PLATO (Ostrava)

Lucie Rosenfeldová

umělkyně pracující převážně v médiu uměleckého dokumentárního videa s tématy reprezentace, těla a vlastnění, spoluzakladatelka Ateliéru bez vedoucího (Praha)

Pavel Šplíchal

absolvent genderových studií a sociologie na Fakultě sociální studií v Brně, redaktor A2larmu a moderátor podcastu Kolaps (Brno)

Hosté 3. bloku:

Martin Drábek

historik umění, umělecký kritik a pedagog dějin umění na Střední umělecké škole (Ostrava)

Tomáš Knoflíček

kurátor, historik umění, pedagog Fakulty umění Ostravské univerzity a hudebník (Ostrava)

Jiří Havlíček

umělec a kurátor, tvůrce internetové televizní platformy Artyčok, vyučující ateliéru Text, forma, funkce na Fakultě umění Ostravské univerzity (Praha/Ostrava)

Hana Janečková

teoretička, kurátorka a výzkumnice v kolektivu Display: Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, umělkyně a pedagožka současného umění a pohyblivého obrazu v Centru audiovizuálních studií na FAMU a na University of the Arts London (Praha)

Harmonogram:

17–18.15 h, angažovaný a sociální blok

18.15–18.45 h, pauza

18.45–20 h, hudebně-komunitní a pedagogický blok

20–20.30 h, pauza

20.30–21.30 h, umělecký blok

21.30–22 h, pauza

22–23 h, společný panel

23–0 h, volná diskuze

(ab)