Nejstarší svatostánek v Ostravě zve na návštěvu

Nejstarší svatostánek v Ostravě, kostel sv. Václava z 13. století se v rámci oslav 750. výročí první písemné zmínky o městě v týdnu od 17. do 23. května otevřel veřejnosti. Návštěvníci si mohou v kostele prohlédnout čtyři koruny panovníka Karla IV., který 17. května 1362 udělil Ostravě právo konání výročních trhů.

Kostel sv. Václava bude v týdnu od 17. do 23. května vždy od 10 do 18 hodin otevřen veřejnosti. Dosud býval kostel otevřen jen před bohoslužbami nebo pro konání koncertů. „Přál jsem si, aby se do oslav výročí podařilo zakomponovat i nejstarší stavební památku v Ostravě, kterou je kostel svatého Václava. Díky spolupráci s biskupstvím bude kostel po celý týden přístupný. Výstavou zajímavých historických církevních artefaktů, které se váží k našemu městu i připomenutím významné osobnosti císaře a krále Karla IV., který zde před 655 lety udělením práva konání výročních trhů také zanechal svoji stopu, chceme zdůraznit, že Ostrava je městem, které je nezanedbatelnou součástí historie naší země,“ řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák.

V kostele jsou vystaveny věrné kopie královských korun Karla IV., kterými byl český král a císař korunován. Jedná se o koruny svatováclavskou, říšskou císařskou, stříbrnou z Cášské busty říšské a zlatou lombardskou, která je zvaná „železná“, protože obsahuje železný pás z hřebu, kterým byl Kristus přibitý na kříž. Svatováclavská koruna zase obsahovala trn z Kristovy trnové koruny.

V kostele jsou také vystaveny části originálního žebroví kostela svatého Václava a z Olomouce a raně gotický zvon z přelomu 13. a 14. století, který patří kostelu Navštívení Panny Marie v Ostravě-Zábřehu. Analýza prokázala, že zvonovina, ze které je zvon vyroben, obsahuje nezvykle vysoký obsah stříbra, konkrétně 0,16 procenta.

(nm) text a foto Ostrava