Moravskoslezské perinatologické dny upozornily na negativní vývoj v oblasti péče o děti s nízkou porodní váhou

Lékaři Perinatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava připravili pro kolegy z nemocnic z oborů gynekologie, pediatrie a neonatologie dvoudenní odbornou konferenci Moravskoslezské perinatologické dny. Kromě přednášek předních českých specialistů z této oblasti společně diskutovali o vývoji perinatologické péče v kraji. Tedy o období, které se týká druhé poloviny těhotenství a prvních dnů po porodu.

Stejně jako loni, i letošní druhý ročník odborného setkání inicioval krajský perinatolog a vedoucí lékař porodních sálů Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava a LF OU MUDr. Richard Špaček, Ph.D., spolu s primářkou Oddělení neonatologie FN Ostrava MUDr. Hanou Wiedermannovou, Ph.D. „Kolegy z nemocnic v našem kraji jsme seznámili nejen s novinkami v perinatologické péči, ale také s daty, která vyšla z Národního registru reprodukčního zdraví Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Mimo jiné se ukazuje, že děti s porodní váhou mezi 2 000 až 2 500 gramy by měly být porozeny v centrech. Jejich nemocnost je daleko nižší,“ upozornila primářka Wiedermannová. Děti s takovouto porodní váhou jsou v centrech ihned po propuštění z nemocnice zaevidovány v rizikové ambulanci, kde lékaři často odhalí skryté zdravotní problémy a začnou je řešit. Doktor Špaček přidal další získaná a na konferenci rovněž diskutovaná data. „V našem regionu každý rok postihne fetální růstová restrikce, tedy stav, kdy plod zaostává ve svém růstu a jeho váha neodpovídá jeho gestačnímu stáří, okolo 450 dětí. Třetina z nich se narodí v nemocnicích 1. typu. A velká skupina těchto novorozenců by nepochybně zdravotně profitovala z toho, kdyby se narodili v centru.

Co se centralizace rizikových těhotenství a předčasných porodů týče, patřil náš kraj donedávna mezi nejlépe organizované regiony v ČR. Nemám proto radost, když vidím, že jsme se v této oblasti zhoršili, a že část dětí je do centra převážena až po porodu,“ dodává doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, vedoucí Perinatologického centra FN Ostrava.

V Moravskoslezské kraji je aktuálně 10 porodnic. Loni se v nich narodilo celkem 9 407 dětí. Tedy o 1 100 méně než v roce předešlém. „I tak patří náš region objemem porodů k největším v republice. A proto je nutné, aby se zástupci gynekologických a pediatrických oddělení nejméně jednou ročně takto setkali a diskutovali o problémech, které je spojují,“ zdůraznil doktor Špaček.

(ab)