LIBERTY Ostrava dosáhla ve 2. čtvrtletí nejlepších výsledků za posledních 10 let

Foto: LIBERTY Ostrava

Ve 2. čtvrtletí LIBERTY Ostrava ještě zlepšila rekordní výsledky z 1. čtvrtletí letošního roku. V období od 1. dubna do 30. června 2021 zvýšila hrubý provozní zisk z 1. čtvrtletí o 35 % na 2,6 miliardy korun. Jedná se o nejlepší čtvrtletní výsledek od roku 2011. Příznivý vývoj huť očekává i v druhém pololetí a předpokládá zvýšení roční výroby na 2,5 milionu tun.

Tým LIBERTY Ostrava v roce 70. výročí založení huti znovu po výborném počátku letošního roku dosáhl vynikajících výsledků. Celý tým vedený výkonným ředitelem Ivanovem nyní pracuje na dalším zvyšování výroby a také na urychlení realizace projektů, které povedou k výrobě zelené oceli a skutečné uhlíkové neutralitě. Děkuji zaměstnancům za jejich pracovní nasazení a úsilí při transformaci LIBERTY Ostrava coby klíčové součásti naší globální vize zelené oceli,“ řekl Sanjeev Gupta, výkonný předseda skupiny LIBERTY Steel.

Svým zákazníkům dodala LIBERTY Ostrava 684 tuny ocelových výrobků, tedy o 12 % více než v 1. čtvrtletí a nejvíce od roku 2017. Výroba ve 2. čtvrtletí byla téměř o 80 % vyšší než ve stejném období loňského roku, kdy ocelářství významně ovlivnila koronavirová krize.

Foto: LIBERTY Ostrava

Tržby byly ve výši 13 miliard korun, což představuje 26% navýšení oproti předchozímu čtvrtletí a téměř dvojnásobek v meziročním porovnání. Díky těmto výsledkům huť dosáhla hrubého provozního zisku ve výši 2,6 miliardy korun, oproti 2 miliardám korun za 1. čtvrtletí.

K lepším výsledkům přispěla výjimečná pružnost huti, která spočívá v možnosti přizpůsobit poměr výroby dlouhých výrobků (např. tyče a profily) a plochých výrobků (plechy, pásy) vývoji trhu. To jí umožnilo v 1. pololetí naplno využít potenciálu, který nabízel trh plochých výrobků. Huť očekává, že příznivá situace bude pokračovat i ve druhém pololetí a předpokládá zvýšení celkové roční výroby oceli z loňských 1,7 milionu tun, kdy výrobu značně ovlivnila koronavirová krize, na 2,5 milionu tun. I nadále má dostatek zakázek pro plnou výrobu.

Za tyto skvělé výsledky patří dík všem zaměstnancům ostravské huti. Ta nyní funguje efektivněji než kdy dříve, což napomůže k její rychlejší transformaci v moderní huť se zcela ekologickou výrobou a k dosažení udržitelnosti v oblastech jejího hospodaření, ochrany životního prostředí a péče o zaměstnance i okolí. Nyní pracujeme na dalším zvyšování výroby a urychlení realizace našich ambiciózních modernizačních plánů s cílem dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality,” dodal Aleksandr Ivanov, výkonný ředitel LIBERTY Ostrava.

 

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

(nm)