Hledáme ostravské „Amosy“

Ostrava opět ocení výjimečné pedagogy, kteří se prakticky každodenně věnují výuce dětí a přispívají k jejich dalšímu uplatnění. Nominovat lze učitele ve dvou kategoriích, mimořádná pedagogická osobnost i ocenění za mimořádnou a celoživotní pedagogickou činnost. Návrhy mohou podat školské rady, pedagogické kolektivy, ředitelé a zřizovatelé škol nebo školských zařízení na území města. Termín podání návrhů je do 10. ledna roku 2023.

Město již tradičně oceňuje při příležitosti Dne učitelů mimořádné pedagogy. U osobností oceňovaných za celoživotní pedagogickou činnost je podmínkou minimálně 30 let praxe a celoživotní tvůrčí i inovativní přístup ve vzdělávání. U ocenění pedagogických osobností je podmínkou minimálně pět let praxe, mimořádná pedagogická, odborná a publikační činnost. Posuzována je též tvorba projektů, zapojení do mezinárodních programů, úspěchy školy dosažené pod vedením nominovaného pedagoga v soutěžích, olympiádách i další způsob nadstandardního přístupu ke vzdělávání. Detailní informace ke způsobu nominace naleznou zájemci na webu https://talentova.cz/den-ucitelu-2023-vyzva-k-podani-navrhu-na-oceneni-pedagogu/. Návrhy posoudí orgány města a ocenění převezmou vítězové v březnu. Ostrava své učitele oceňuje od roku 2005.

„Vzdělání nových generací je pilířem naší společnosti a jeho kvalita určuje naši společnou budoucnost. Jsou to právě kvalitní učitelé, kterým patří dík za odvedenou práci. Vedou své žáky, jsou pro ně vzorem a inspirací, a to často v podmínkách a situacích, které nejsou vždy vzdělávacímu procesu přívětivé. Je dobré si proto připomínat, jak důležitou roli kvalitní učitel v naší společnosti má,“ uzavřela Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Ilustrační foto. Autor: Jiří Zerzoň

(ab)