Carsharingová společnost se rozhodla připojit k takzvanému Milostivému létu

Pokud splatí dlužnou částku a nezbytné náklady ve výši 908,- Kč, zastaví Autonapůl ve spolupráci s exekutory vymáhání dluhů od svých dlužníků. Carsharingová společnost se rozhodla připojit k takzvanému Milostivému létu, díky kterému získají dlužníci pomyslnou druhou šanci. Celková výše dluhů, kterých se akce dotkne, je přes 700 tisíc korun. Roční rozpočet družstva je zhruba 12 milionů korun.

„Milostivé léto považujeme za velmi přínosnou iniciativu, která pomůže oddlužit část veřejnosti a mnoha lidem nabídne cestu z dluhové pasti. Dlužníci se tak mohou odrazit od pomyslného finančního dna a pozitivní bude i snížení celospolečenského zadlužení. V případně našeho carsharingu stačí, aby lidé splatili takzvanou jistinu svého dluhu a nezbytné související náklady 908 korun, a tím se zbaví často desetitisícových částek za penále a exekuční poplatky, které komplikují splácení,“ vyjmenovává ředitel Autonapůl Michal Šimoník důvody, proč se k Milostivému létu carsharingová společnost dobrovolně přidala.
V tuto chvíli už družstvo Autonapůl obeslalo všechny dlužníky, kteří splňují podmínky pro zařazení do Milostivého léta. Pokud budou dlužníci chtít nabídky využít, stačí:

  1. aby do 28. ledna 2022 dlužník uhradí svůj původní dluh (jistinu) + poplatek 908 korun na účet Autonapůl.
  2. Autonapůl danému dlužníkovi potvrdí úhradu původního dluhu. Zároveň zastaví exekuci u exekutora a zašle dlužníkovi potvrzení o tom, že dluh byl zcela splacen.
  3. Exekutor na pokyn Autonapůl vydá rozhodnutí o zastavení exekuce.
  4. Tímto dluh konkrétního dlužníka vůči Autonapůl zanikne. Žádné další částky po něm už Autonapůl ani exekutor nebudou vymáhat.

„Naše rozhodnutí zapojit se do Milostivého léta vzešla jednak z toho, že zvýšíme šanci na získání dlužných částek, ale i ze snahy přibrzdit dluhovou spirálu v Česku. Celospolečenské zadlužení vnímáme jako jeden z velkých problémů naší země, přitom věříme, že náš krok bude mít na dlužníky i společnost pozitivní dopad i ve zvýšení finanční gramotnosti,“ dodává Šimoník.

O Milostivém létu:
Jedná se o jednorázovou akci, kterou v létě schválil parlament. Dlužníci státu se při ní můžou zbavit svých starých dluhů. Stačí, když od 28.10. do 28.1. zaplatí původní dluh (jistinu) a tzv. příslušenství (penále, poplatky exekutorům apod.) se škrtne. Jde zpravidla o nedobytné dluhy, které dlužníci nezvládají splácet právě kvůli vysokým přirážkám. Mezi pohledávky můžou patřit dluhy např. u dopravního podniku, u pojišťovny, u společnosti ČEZ, u obce, v nemocnici apod. Dočasné opatření může změnit život desítkám tisíc lidí. Tématům dluhů, dluhové pasti a oddlužení se dlouhodobě věnuje například organizace Člověk v tísni [1].
O carsharingu:
Carsharing tak nabízí vhodné a výhodné řešení pro ty, kdo potřebují auto spíše nepravidelně a vědí, že za rok ujedou do zhruba deseti tisíc kilometrů. Představuje nezávazný způsob, jak řešit vlastní mobilitu, zároveň šetří veřejný prostor od aut, která by většinu času jen zabírala parkovací místa.
Autonapůl provozuje po celé republice flotilu zhruba osmi desítek sdílených aut různých kategorií, od malých městských vozů, přes úsporná rodinná kombi po osobní dodávky či elektromobily včetně ikonické Tesly S. Působí v Praze, Brně, Pardubicích, Hradci Králové, Liberci, Plzni, Ostravě, Olomouci a Českých Budějovicích. Podrobnosti o výhodách a podmínkách prvního českého carsharingu Autonapůl jsou na www.autonapul.cz – například cestující Českých drah mohou své ČD body využít jako slevu na služby tohoto carsharingu.
(ab) Foto: Brnonakole.cz