„ŽIVOT V KRAVAŘÍCH VNÍMÁM OČIMA MÍSTNÍCH,“ ŘÍKÁ ZDEJŠÍ STAROSTKA

Starostka Kravař, paní Monika Žídková - Brzesková. Foto: Jiří Zerzoň

Kravaře jsou krásné město, výjimečné umístěním a známé svou drsnější historií. Jejím vlivem jsou zdejší lidi nedůvěřiví, ostražití. Jsou taky typicky prajzsky pracovití a dbají na pořádek ve svém okolí.

Ne nadarmo proto v čele města stojí starostka Monika Žídková – Brzesková. Zajímalo mě, co má na svém městě ráda, co ji na její práci baví a kam směřují její další kroky nejen v Kravařích, ale i v kraji.

Kravaře, moderní město s pohnutou historií

 
„Kravaře mají z mého pohledu velký potenciál dále se rozvíjet a lákat mladé lidi a rodiny, aby jim zde bylo hezky. I proto je pro mě důležité podporovat život ve městě ve všech směrech – ať už jde o občanskou vybavenost, dopravní obslužnost, služby,“ popisuje starostka své běžné úkoly při procházce městem.

Když se člověk rozhlédne, musí jí dát zapravdu. Kravaře jsou čisté, malebné, je vidět, že o zajímavé aktivity zde není nouze. Zajímá mě tedy, co místní trápí. „Nemáme kulturní dům a ani náměstí, a to bychom rádi změnili a vytvořili zde pěkný veřejný prostor,“ popisuje své budoucí plány.

Když už jsme u nich, jejím dalším úkolem je rozšířit kapacity mateřské školky. „Rádi bychom rovněž inovovali tělocvičnu do víceúčelové haly. Pro všechny tyto velké projekty a úkoly bych ale nerada zapomněla i na ty na menší, které udělají velkou radost hned. Jsem také ráda za aktivity místních. Mám mnohé sny a plány, ale nechci zapomínat dále investovat čas, energii a peníze do současných aktivit, které mají ve městě tradici a dobře fungují,“ vysvětluje.

 
Golf, zámek, i kvalitní školy

 
Když se řeknou Kravaře, lidi si vybaví barokní zámek, pokládaný za perlu Slezska, oba zdejší kostely a třeba i vyhledávané golfové hřiště, byť to městu nepatří. Zajímá mě proto, co starostka města ráda podporuje.

„V rámci mé práce je to pestrá směsice a všehochuť aktivit – sport, vzdělání, kultura a příjemné soužití všech generací. Jsem vděčná za práci organizací, které se věnují mladé generaci i starším občanům. Radost mám z vytvoření cyklostezky Kravaře-Dolní Benešov. I proto, že to bylo finančně velmi náročné – investice činila 14 milionů korun. Podařilo se nám ji získat z dotací. Projekt se připravoval dlouho, nejnáročnější bylo získat pozemky od soukromých vlastníků. Bez zapojení jednotlivých lidí a toho, že jsme táhli za jeden provaz, bychom ji nezrealizovali. O to víc mě těší, že stezka je úspěšná a hojně navštěvovaná.“

Náš čas se chýlí ke konci, a proto vyzvídám ještě, co by zdejší starostka ráda udělala v rámci kraje, dostala-li by šanci. „Chtěla bych nastavit podmínky ředitelům škol, učitelům a pomoci modernizovat a digitalizovat naše školství. Dnešní děti o moderní technologie stojí a ráda bych i učitelům pomohla na cestě k práci s nimi,“ říká závěrem.

(Andrea Schönová)