ZAMĚSTNANCI ÚŘADU ŠIJÍ ROUŠKY PRO POTŘEBNÉ

Desítky roušek denně vyrobí zaměstnanci odboru sociálního porubské radnice. Využijí je sociální pracovníci, jejich klienti a senioři.

Odbor sociální Úřadu městského obvodu Poruba nenosí své jméno nadarmo. Jeho zaměstnanci mají opravdu sociální cítění a druhým pomáhají i ve svém volnu. Přes rok háčkují ponožky a chobotničky pro nedonošené děti, těm větším zase dělají nádherné ovečky. A když se objevil problém s nedostatkem roušek, nenechali se zaskočit. Budova úřadu se proměnila v provizorní manufakturu, kde vzniknou denně desítky roušek.

„Primárně jsou určeny pro naše sociální pracovníky, naše klienty a seniory v domovech s pečovatelskou službou. Ale práce nám jde od ruky, takže až tuto poptávku naplníme, chtěli bychom distribuovat roušky mezi další seniory,“ uvedla vedoucí odboru sociálního Jana Glogarová.

A tady je šance pro ostatní Porubany. Každý, kdo by chtěl pomoct, může. „Pokud umíte šít a chcete dělat roušky, můžete nám své výrobky donést. My už je doručíme potřebným. Pokud šít neumíte, nevadí. Budeme rádi, když nám donesete například stoprocentní bavlněné látky nebo gumičky. Obojího máme nedostatek,“ dodala Jana Glogarová.

Zájemci mohou věci nosit do budovy C Úřadu městského obvodu Poruba na ulici Gen. Sochora 6013/2.

(ab) Zdroj: Město Ostrava