ZÁJEM O SKAUTING V OSTRAVĚ ROSTE. V KAŽDÉ TŘÍDĚ NAJDEME DVA AŽ TŘI SKAUTY A SKAUTKY

Park nabízí zábavu i dětem.

Dobrodružství, hodnoty a přátelé, na které se dá spolehnout. To jsou jen některé atributy skautingu, který je v Ostravě stále oblíbenější. Členská základna ostravského okresu setrvale roste od roku 2015 a za posledních deset let hlásí 29% nárůst. Junák tak potvrzuje své postavení největší výchovné organizace pro děti a mládež v České republice. V roce 2019 má Ostrava 1272 skautů a skautek v 57 oddílech, z toho 763 ve věku do 15 let. Výsledky právě uzavřeného sčítání byly zveřejněny na okresním sněmu v sobotu, kde si skauti vybrali své nové představitele a stanovili cíle pro další tři roky.

V průměrné ostravské třídě o 20 žácích najdeme dva až tři kluky a holky, kteří si po škole chodí hrát do přírody a skautských kluboven. Program je pro ně pečlivě připravován tak, aby byl pestrý, zábavný a pomohl jim lépe poznat svět kolem sebe. Spolu s kamarády se tak mimoděk učí důležité schopnosti pro život, např. týmovou spolupráci, komunikaci a kritické myšlení. Skauting svou výchovu staví na pevných hodnotách a postojích a vede děti k samostatnosti, zodpovědnosti a touze na sobě neustále pracovat.

Skauting klukům a holkám nabízí širokou paletu aktivit. Hry, u kterých si protáhnou svaly a vyzkouší pozornost, rukodělné aktivity procvičující jemnou motoriku, zpěv i divadlo. Skauti jezdí na výpravy poznávat bližší i vzdálenější kraje a nezřídka kdy zavítají také do zahraničí. Zkouší různé sporty, sjíždí řeky a lezou na skály. Poznávají přírodu, zkoumají historii a pomáhají svému okolí nejrůznějšími projekty. To vše v bezpečném prostředí party kamarádů a pod dohledem zkušených vedoucích. Není tedy divu, že zájem dětí roste.

Ostrava má 382 skautských vedoucích nad 18 let, kteří vedou oddíly, starají se o administrativu, nebo připravují vzdělávací kurzy. Každý vůdce oddílu přitom musí projít vůdcovským kurzem a kurzem první pomoci. Příprava vedoucího tak trvá několik týdnů čistého času a celý proces může trvat několik let. Všichni tito lidé skauting podporují na dobrovolnické bázi, nedostávají žádnou finanční odměnu a na výpravy a tábory často čerpají svou dovolenou z práce. Většina oddílů má dost dětí, ale potýká se s nedostatkem vedoucích.

V Sobotu 9.3.2019 proběhl sněm ostravských skautů, při kterém si zvolili své představitele a cíle pro následující období. Podle Hany Mamčařové, předsedkyně Okresní rady Junáka, se budou v Ostravě po následující tři roky soustředit hlavně na podporu skautů ve věku od 15let výše, podporovat vzdělávání vedoucích a propojovat jednotlivé oddíly mezi sebou.

(ab)