Vzájemná spolupráce mladých strojařů v rámci projektu Erasmus+

Dvě desítky budoucích slovenských strojařů se více než dva týdny vzdělávaly na Vítkovické střední průmyslové škole (VSPŠ) v Ostravě a absolvovaly také exkurze ve zdejších firmách Vítkovice Cylinders, Vítkovice Hammering, Vítkovice Heavy Machinery a Gearworks.

V rámci projektu Erasmus+, který organizují příslušné národní agentury Erasmus a financuje Evropská unie, si žáci Soukromé střední odborné školy hutnické Železárny Podbrezová mohli ověřit, jak funguje spojení teorie a praxe v České republice, jak se tu vyučují technické obory a jak vypadají technologie, se kterými se ve svém domovském regionu na Slovensku studenti běžně nesetkávají.

„Projekt se jmenuje Společné kroky pro naši budoucnost v Evropě a je zaměřený na vzdělávání formou mobility, čili na stáže na partnerské škole. Jde mimo jiné o to, aby si technici zvykli na jiné postupy, na komunikaci a práci v zahraničí,“ vysvětlil ředitel VSPŠ Josef Lukosz. Podle koordinátora projektu Miroslava Hrušky díky tomu získávají i takzvaný Europas mobily, zajímavou a pro jejich budoucnost podstatnou přílohu k profesnímu životopisu. Z Ostravy si ho konkrétně odvážejí budoucí obráběči kovů, mechatronici a mechanici strojů a zařízení.

(nm) foto: VSPŠ Ostrava