VÍCE NEŽ 900 MILIONŮ NA KULTURU V OSTRAVĚ

V rozpočtu města je pro rok 2019 na podporu kultury rezervována částka ve výši 900,814 milionu korun. Tvoří ji náklady na provoz příspěvkových organizací a obchodních společností města v oblasti kultury, částka na investice a finanční podpory města (dotace, neinvestiční příspěvky a transfery). Na konkrétní investice je určeno více než 248 milionů, na dotace téměř 71 milionů korun.

„Také v letošním roce jsme navýšili částku ve Fondu pro plánovanou výstavbu nové koncertní haly, aktuálně je v něm 200 milionů korun. S dalšími 20 miliony počítáme na dokončení modernizace Divadla Jiřího Myrona a 18 milionů bude vynaloženo na obměnu světel a zvuku v Divadle loutek Ostrava. Pokračovat budeme samozřejmě ve vytváření takových podmínek, aby se v Ostravě dařilo nejen městským, ale také dalším kulturním institucím. Jsem přesvědčen o tom, že kulturní nabídka v našem městě je bohatá, a že Ostrava je vnímaná jako město, ve kterém je nabídka vysoce kvalitní kultury samozřejmostí,“ řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák.

V souhrnné částce jsou zastoupeny také každoroční dotace do kulturní oblasti. Zastupitelé města schválili na svém zasedání 6. března celkem 81 jednoletých neinvestičních účelových dotací na rok 2019 v celkové výši 8,8 milionu korun.

„Každoročně město podporuje také významné akce a speciální granty. Z nich vybírám největší mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, který divákům představí inscenace z evropských zemí, Ameriky a Asie. Těším se nejen na zářijové bienále, ale také nabídku projektů, které přijdou do speciálního dotačního programu „30 let od sametové revoluce – 30 let svobodné tvorby“, dodal náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Město Ostrava dále ze svého rozpočtu poskytlo svým příspěvkovým organizacím, městským obvodům a jejich příspěvkovým organizacím 7,16 milionu korun na 28 projektů z oblasti kultury.

Přehled všech projektů: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-kultury-a-volnocasovych-aktivit/prehled-poskytnutych-a-neposkytnutych-dotaci-prispevku-a-transferu)

Příspěvkové organizace města v oblasti kultury:

Divadlo loutek Ostrava,

Janáčkova filharmonie Ostrava,

Knihovna města Ostravy,

Komorní scéna Aréna,

Lidová konzervatoř a Múzická škola,

Národní divadlo moravskoslezské,

Ostravské muzeum,

PLATO Ostrava,

Obchodní společnosti:

Dům kultury města Ostravy, a.s.

AKORD & POKLAD, s.r.o.

Obecně prospěšná společnost:

Janáčkův máj, o.p.s.

Volnočasové aktivity

Dalších více než pět milionů korun je určených na podporu projektů v oblasti volného času.

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-kultury-a-volnocasovych-aktivit/volny-cas/poskytnute-dotace-2019

(ab)