V končícím školním roce realizovali ostravští strážníci přes osm set preventivních aktivit pro děti a dopívající mládež

Prevence je důležitou součástí práce ostravských strážníků, která cílí na nejzranitelnější skupiny osob, mezi které patří bezesporu děti a dospívající mládež. Právě z tohoto důvodu ostravští strážníci-preventisté realizovali v průběhu celého školního roku v mateřských, základních i středních školách řadu besed i preventivních projektů.

V pondělí dopoledne proběhla na základní škole na ulici Nádražní v Ostravě-Přívoze za přítomnosti primátora města Ostravy Jana Dohnala a ředitele Městské policie Ostrava Miroslava Plačka jedna z posledních besed pro školáky v letošním školním roce.

Tato beseda byla součástí projektu s názvem „Se strážníky si vím rady 2024“, který je určen k zajištění primárních preventivních aktivit žáků druhých tříd základních škol, které jsou navštěvovány dětmi ze sociálně vyloučených lokalit.

„Naše městská policie zajišťuje širokou škálu preventivních aktivit, které obsáhnou od nejmenších až po seniory, ve spektru rozličných témat od bezpečí v dopravě po kyberbezpečí. Programy jsou přitom připraveny zajímavým způsobem, děti se i prostřednictvím hry učí, jak se zachovat v nebezpečných situacích, a jak se vyhnout různým rizikům. Nejinak je tomu i u nového projektu, který cílí k sociálně znevýhodněným místům. Bezpečnost ve městě je pro nás klíčová a je evidentní, že prevence nestojí na pokraji zájmu, naopak je efektivním prostředkem v boji s kriminalitou,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor města.

„My věříme, že prevence se vyplácí, a to v každém věku, zejména pak u dětí a dospívající mládeže, která je velmi zranitelnou skupinou obyvatel. O to více se snažíme předat této cílové skupině v rámci našich preventivních aktivit a projektů maximum informací o rizicích, kterým mohou čelit v reálném životě, stejně tak i jak se jim bránit či jak jim úspěšně předcházet,“ dodává Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava.

V průběhu školního roku jsou besedy a preventivní projekty tematicky zaměřeny vždy na konkrétní věkovou skupinu.

Pro předškoláky strážníci realizují dva programy s názvem Bezpečně pro předškoláky a BESIP pro předškoláky.

Pro ostravské základní školy pak má městská policie připraven preventivní program pro první až deváté třídy základních škol, vždy s jiným tematickým celkem pro jednotlivé třídy. Jde například o základy právního vědomí, zásady bezpečného chování doma, venku, na internetu či o informace k prevenci šikany.

U studentů středních škol se strážníci zaměřují na zvyšování právního vědomí středoškoláků, rizika v kyberprostoru, mezi které zahrnují například sexting, kybergrooming, netolismus, kyberstalking a jiné.

Řečí čísel strážníci v končícím školním roce realizovali celkem 103 besed pro mateřské školy, 573 besed pro žáky základních škol a 136 besed pro studenty středních škol.

Stranou ale nezůstala ani výuka BESIP v rámci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Tu ostravští strážníci zajišťovali pro žáky třetích a čtvrtých tříd čtyřiceti dvou ostravských základních škol.

V besedách a preventivních projektech budou ostravští strážníci pokračovat po ukončení prázdnin i v příštím školním roce.

(ab)