Úřad práce již vyplácí mzdové nároky zaměstnancům Liberty Ostrava

Prvním zaměstnancům Liberty Ostrava začaly odcházet peníze, které v rámci ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele vyplácí stát.  Úřad práce ČR jako největší pomáhající organizace v zemi prokázal, že umí situaci zaměstnanců řešit a rychle poskytnout tolik potřebnou pomoc.

Úřad práce ČR doposud pomohl 3 879 zaměstnancům Liberty Ostrava podat žádost o náhradu mzdového nároku. Do zpracování těchto žádostí zapojil i další kapacity v rámci celé sítě Úřadu práce v České republice tak, aby byly co nejdříve zadány do systému a v průběhu následujících dnů postupně vypláceny na bankovní účty zaměstnanců Liberty Ostrava. Jako největší pomáhající organizace i nyní plní Úřad práce roli záchranné sítě.

Většina ze zaměstnanců Liberty požádala o náhradu mzdového nároku Úřad práce ČR přímo v prostorách školícího střediska Liberty Ostrava. Díky skvělé spolupráci s personalisty Liberty byly tyto žádosti ve většině případů podány zcela správně, což umožnilo rychlé schvalování a také rychlejší výplatu náhrady mzdového nároku jednotlivým zaměstnancům Liberty Ostrava.

„Všichni víme, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Obrovský respekt v tomto ohledu mají zaměstnanci Liberty Ostrava, kteří dali přednost svým kolegyním a kolegům, kteří jsou v nouzi, aby uplatnili svoji žádost jako první a mohli tak jako první čerpat pomoc. O nic nepřijdou ani ti, kteří žádají později, výše náhrady je stanovena až do 1,5násobku rozhodné částky za daný měsíc, což je aktuálně maximálně 65 011 Kč/měsíc,“ říká generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof a dodává: „Chtěl bych tímto poděkovat zvláště personalistům za vynikající spolupráci a svým kolegům za maximální nasazení a profesionalitu při pomoci v takto mimořádné situaci. Krizový scénář jsme měli připravený a teď jsme prokázali, že ho skutečně dokážeme realizovat. Postupně budeme odpovídat i další otázky zaměstnanců týkající se například rekvalifikací, předčasných důchodů nebo případných dávek. Do školícího střediska posíláme i naše specialisty na rekvalifikace, aby zaměstnanci na překážkách mohli toto období kvalitně využít. Rekvalifikace hradíme ze 100%, lze je využít i za dobu trvání pracovního poměru a samozřejmě platí, že Liberty kvalifikovanou sílu protřebuje.“

„Všem, kdo se podílejí na řešení situace v Liberty Ostrava, skutečně patří velký dík. Věřím, že to společně zvládneme. Nejvíce bych chtěl poděkovat za solidaritu k rodinám v těžké situaci, kterou zaměstnanci Liberty projevili. Poděkování patří i kolegyním a kolegům z Úřadu práce, kterým se podařilo urychlit celý proces vyřízení žádostí a díky tomu začít v takto krátké době vyplácet mzdové nároky všem potřebným,“ doplnil za vládu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

(nm)