Investor ukázal podobu nejvyššího mrakodrapu v Česku

Ostravský mrakodrap. Vizualizace studia ADEPT

V centru Ostravy má být do roku 2032 postaven mrakodrap, který bude nejvyšší budovou v České republice. Ponese rukopis věhlasného dánského studia ADEPT, které zvítězilo v mezinárodní architektonické soutěži. Porota složená z významných osobností české i světové architektury vybírala z pěti renomovaných architektonických studií.

Vítězný projekt porotce zaujal především tím, jak kvalitně sceluje dnes roztříštěné území a propojuje ho s veřejným prostorem Karoliny, Frýdlantskými mosty i širší městskou zástavbou v této lokalitě. Ambiciózním aspektem vítězného návrhu je bezpečné napojení dnes dopravou odříznuté parcely na existující živý bulvár, díky čemuž bude dokončena urbanistická osa směřující k Trojhalí.

Vedle studia ADEPT se architektonické soutěže účastnil nizozemský ateliér MVRDV, který získal druhé místo. Třetí skončili KAAN Architecten rovněž z Nizozemí. Následovali Bogle Architects sídlící v Londýně a nizozemské studio IND [Inter.National.Design].V porotě zasedli kromě zástupců investora RT TORAX Group architekti Eva Le Peutrec, Michal Sedláček, Jan Magasanik, Tomáš Bindr, Jakub Klaška a David Kotek. Architektonická soutěž probíhala moderní formou tzv. soutěžního dialogu.

„Všechny předložené projekty byly velice kvalitní a dobře propracované. O to více mne těší, že mezi zástupci naší investiční skupiny a nezávislou částí poroty, v níž zasedali zkušení architekti, nastala jasná shoda ohledně vítězného návrhu. Design stavby perfektně zapadá do dané lokality, navazuje na industriální dědictví Ostravy, a přitom je to stavba moderní a nadčasová. Nabídneme široké spektrum služeb pro rezidenty, budoucí nájemce i širokou veřejnost,“ zhodnotil vítězný návrh Tomáš Häring, partner a zakladatel společnosti RT TORAX.

Porotci dále ocenili uživatelskou vstřícnost vůči pěším a také to, že architekti vytvořili různorodá městská prostranství, která doplňují okolí a splývají s ním. „Veřejná prostranství a parter budov mají lidské měřítko, jsou přátelské k chodcům a vytvářejí přirozené pěší trasy. Kromě estetických a funkčních kvalit hodnotím rovněž pozitivně racionalitu návrhu a jeho ekonomickou proveditelnost,“ podotkl architekt Michal Sedláček, který během architektonické soutěže plnil funkci předsedy poroty.

02_Ostrava Towers Complex_sz
Ostravský mrakodrap. Vizualizace studia ADEPT

„Ostrava Towers Complex představuje nové pulzující centrum propojující historickou část Ostravy s Novou Karolinou. Strategické uspořádání rezidenční a polyfunkční věže na území tzv. Slzy vytváří mezi budovami náměstí plné zeleně a zve návštěvníky do aktivního veřejného parteru plného kaváren, restaurací, obchodů, zábavy a kultury. V projektu si klademe za cíl vytvořit kvalitní veřejné prostranství, dobré mikroklimatické podmínky, bezpečnější a kvalitnější infrastrukturu pro pěší i cyklisty, a to vše s respektem k historickému dědictví Ostravy,“ uvedl Anders Lonka z vítězného studia ADEPT.

 

„Vítězný návrh přináší tolik potřebné propojení mezi prostranstvím u obchodního centra Forum Nová Karolina a jeho okolím. Velice se mi líbí pojetí parteru, které umožňuje pohodlný pohyb chodců všemi směry, a navíc vytváří náměstíčko pro setkávání i komunitní aktivity. Celý projekt Ostrava Towers Complex hodnotím jako ambiciózní a po jeho realizaci naše město získá další dominantu s rukopisem renomovaných architektů,“ zhodnotil výsledek mezinárodní soutěže primátor Ostravy Jan Dohnal.

S vítězným studiem ADEPT již investor zahájil jednání a nyní se rozbíhají další fáze projektování a povolovacích řízení. Zahájení stavby je plánováno na rok 2028, předpokládány termín dokončení a spuštění provozu pak do roku 2032.Ostrava Towers Complex má ambici stát se nejvyšší budovou v České republice. Výška vyšší rezidenční věže bude 170 metrů. V projektu se počítá s vybudováním rezidenční části s byty, ale také s kancelářemi, vyhlídkou, hotelem, SPA, kongresovými prostory, restaurací či obchody.

 

O vítězném studiu

Studio ADEPT bylo založeno v roce 2006 a sídlí v Kodani a Hamburku. Pracuje se širokou škálou architektonických měřítek a velikostí projektů – od urbanistického plánování s ohledem na klima až po udržitelnou architekturu budov, krajiny a veřejných prostor. ADEPT navrhuje holistická a udržitelná řešení s respektem k lidskému měřítku, velkou pozornost věnuje kvalitě veřejného prostoru. Rukopis tohoto studia najdeme v severských zemích, Německu i jinde v Evropě, ale také v Asii či na Středním Východě. Podle návrhu studia ADEPT byl postaven například univerzitní kampus ve švédském Falunu nebo Nová škola architektury v dánském Aarhusu, která byla v roce 2024 nominována na Cenu EU za současnou architekturu (Cena Miese van der Rohe).

 

O RT TORAX Group

RT TORAX Group je investiční skupina založena v roce 1994 v Ostravě dvěma patrioty, Radkem Šnitou a Tomášem Häringem. Za dobu svého působení si vydobyla stabilní pozici a silnou reputaci na trhu. Investiční skupina je aktivní v mnoha oblastech včetně automotive a real estate, své aktivity rozvíjí také na dalších místech České republiky. V nedávné době do svého portfolia přidala dvě administrativní budovy v centru Ostravy – GATE Nová Karolina a NORDICA Building. Holding dále vlastní prémiové nemovitosti v Praze či Karlových Varech. Klíčovou pro RT TORAX Group však nadále zůstává Ostrava. V oblasti Nová Karolina připravuje výstavbu výškové budovy, která má ambici být nejvyšší budovou v České republice. Vedle svých obchodních aktivit RT TORAX Group pravidelně podporuje řadu sportovních i charitativních projektů.

(nm)