Skončila rekonstrukce Dětského rehabilitačního stacionáře

V pondělí 2. prosince byl obnoven provoz Dětského rehabilitačního stacionáře na Ukrajinské ulici v Ostravě-Porubě. Skončila modernizace budovy z 80. let minulého století, ve které sídlí detašované pracoviště Městské nemocnice Ostrava. Zařízení navštěvují děti od 1 do 7 let nejčastěji s nejrůznějšími formami dětské mozkové obrny. Práce v hodnotě 12 milionů korun zrealizovala společnost JVAgro Morava. Hrazeny byly z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava. Od začátku rekonstrukce, která byla zahájena v červnu, sídlil dětský stacionář v náhradní budově. 

Zrekonstruovali jsme ojedinělé zařízení svého typu nejen ve městě, ale také v jeho širokém okolí, které nabízí komplexní rehabilitační léčbu čtyřiceti dětem předškolního věku. Objekt jsme z větší části vybavili také novým zařízením interiéru za téměř 1,3 milionu korun, který financovala městská nemocnice. Odborníci, kteří se o malé pacienty starají a využívají všechny dostupné terapeutické metody, aby ovlivnili jejich zdravotní stav, a to natolik, aby jim mohla být zajištěna včasná a kvalitní integrace do zdravé populace, začali působit v moderně zrekonstruovaném a vybaveném zařízení,“ řekl ředitel MNO Petr Uhlig.

Budova stacionáře prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Byla v ní provedena výměna rozvodů elektrické energie, vody a kanalizace. Došlo k obměně sociálních zařízení, položeny byly nové podlahy. V rámci rekonstrukce byly provedeny drobné dispoziční úpravy, které budou lépe vyhovovat potřebám především dětských klientů.

Zařízení navštěvují převážně děti s různými formami mozkové obrny, s vrozenými vývojovými vadami, stavy po úrazech mozku a pohybového aparátu. Jedná se o onemocnění, které vzniká poškozením nezralého mozku z nejrůznějších příčin (rizika v období těhotenství, během porodu a časně po porodu). Děti mají určitý pohybový deficit většinou s řadou přidružených potíží – poruchou smyslového vnímání, prostorového vnímání, epilepsií, zrakovou vadou atd. Kromě dětí jsou v péči stacionáře ambulantní formou také ostatní pacienti včetně dospělých, kterým byla předepsána řízená rehabilitace.

Dětem poskytuje péči tým odborných lékařů – pediatr, rehabilitační lékař, dětský neurolog, ortoped a dále logoped a psycholog. Důležité zázemí dětem vytváří skupina dětských sester a ošetřovatelek. Početná skupina fyzioterapeutů a ergoterapeutů nabízí dětem léčebnou rehabilitaci doplněnou o základní fyzikální procedury.

Na péči o děti v tomto zařízení přispívá z rozpočtu město Ostrava. Z části ji hradí pojišťovny a přispívají na ni rodiče. Ve Fondu pro rozvoj MNO je aktuálně 571,5 milionu korun.

(ab)