Sdílení péče o děti s autismem = HOMESHARING

Nezisková organizace MIKASA z.s. za finanční podpory Moravskoslezského kraje a odborné spolupráce se spolkem Naděje pro děti úplňku (homesharing.cz) připravuje realizaci projektu Homesharing pro Moravskoslezský kraj.

Homesharing přináší do ČR nový koncept pomoci rodinám dětí s autismem (od útlého věku po dospělost). Jeho testováním se zabývá již rok v Praze a Středočeském kraji spolek Naděje pro děti úplňku a v Pardubickém kraji Rodinné integrační centrum. MIKASA z.s. se zařazuje po bok těchto organizací s rozvojem Homesharingu v Moravskoslezském kraji.

Cílem homesharingu je odlehčit rodinám s dětmi s autismem v náročné péči. Rodiny s dětmi s autismem (a nejen s dětmi s autismem) jsou zatíženy téměř neustálou péčí o své děti, bez možnosti odpočinku, regenerace fyzických a psychických sil. Často se potýkají s nedostatkem či nedostupností sociálních služeb či volnočasových aktivit, a tak je péče o dítě s autismem plně na rodině.

Homesharing je sdílení péče o dítě s autismem, a to prostřednictvím hostitelů. Hostitelem může být jakákoli plnoletá osoba,  která je trestně bezúhonná. Může jít o pár, rodinu, případně jednotlivce, kteří mají základní zázemí a dobrý zdravotní stav (ať už po stránce fyzické či psychické). Předpokladem pro to, aby se stal člověk hostitelem dítěte s autismem, je především pozitivní nastavení vůči lidem s handicapem, tolerance, empatie, chuť poznávat nové věci, učit se a sdílet, ale také mít volný čas, který by člověk, pár nebo rodina naplnila smysluplnými aktivitami s dětmi s autismem.

Hostitelé procházejí vstupními konzultacemi, vzděláváním a následně jsou párováni s rodinami s dětmi s autismem. V procesu pak dle vlastních možností a potřeb rodiny s dítětem s autismem zajišťují na přechodnou dobu (hodina, dvě, půl den, víkend) péči o dítě s autismem a umožní rodičům (pečujícím) odpočinek.

Hostitelé díky realizaci Homesharingu získají možnost smysluplného naplnění volného času, získají pocit prospěšnosti, nové podněty ze světa lidí s autismem (handicapem). Mohou také nalézt nová přátelství díky komunitní formě podpory.

Pečující díky projektu Homesharingu získávají možnost odpočinku a odlehčení v náročné péči, možnost zařídit si potřebné věci, věnovat se partnerovi, či dalším dětem. Odpoutání se od dítěte s autismem na určitou dobu může být i psychicky náročné, proto podporujeme také pečující.

Dítě s autismem získá prostřednictvím Homesharingu nové podněty, nové zkušenost a schopnosti, rozvíjí sociální vztahy. Vytváří se také svět dítěte bez rodičů, který vede dítě k větší samostatnosti.

MIKASA z.s. jako nositel projektu Homesharing pro Moravskoslezský kraj touto aktivitou doplňuje a rozšiřuje nabídku činností směrem k podpoře dítěte s autismem a jeho rodinného systému.

Zájemci z řad pečujících o dítě a autismem (od útlého věku, přes dospívající až po dospělé) a hostitelství mohou kontaktovat paní Ivanu Malcharovou na emailu homesharing@mikasazs.cz nebo na telefonním čísle 737 355 123.

(ab)