REVITALIZOVANÝ PARČÍK ZDOBÍ PLASTIKA SRDCE

Parčík před farou v Mariánských Horách zdobí nová plastika. Její okolí bylo upraveno. Náklady na revitalizaci parčíky poskytlo město z programu Fajnovy prostor.  

Díky programu Fajnovy prostor mohl být upraven zanedbaný parčík před farou v Hozově ulici v Mariánských Horách. Parčík získal také novou plastiku, která nahradila kříž z roku 1885. Nové dílo vytvořil ostravský výtvarník Jaroslav Koléšek. Umělec vyučuje na Fakultě umění Ostravské univerzity, která sídlí hned vedle parčíku, takže s prostorem byl dobře seznámen. Jeho plastika realisticky znázorňuje lidské srdce, Jaroslav Koléšek ovšem navázat na původní kříž a zakomponoval jej do srdce. Při pohledu od kostela divák spatří, že tepny a cévy ve vrchní části srdce opravdu tvoří kříž.

Kolem plastiky byla vysazena zeleň a zřízen přístupový chodníček. V zadní části parčíku stojí památník umučeným občanům v době 2. světové války.

Parčík slavnostně otevřely náměstkyně primátora Kateřina Šebestová a místostarostka obvodu Mariánské Hory a Hulváky Jana Pagáčová.. „Parčík vypadá krásně. Smyslem projektu Fajnovy prostor je podpořit aktivity místních občanů a komunit, které chtějí zvelebit veřejný prostor. Na úpravy parčíku a novou plastiku město poskytlo z tohoto programu 480 tisíc korun,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

(ab) Zdroj: Město Ostrava