PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL BĚHEM JARNÍCH PRÁZDNIN

Park nabízí zábavu i dětem.

V průběhu jarních prázdnin, tedy v terminu od 10. do 14. února budou školky v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky v provozu, s výjimkou MŠ Matrosovova, která bude z důvodu pokládky podlah uzavřena. 

U ostatních mateřských škol bude provoz v jmenovaném týdnu omezen.

Informace o počtu tříd, provozních hodinách a další podrobnosti poskytnou vždy pracovníci příslušné mateřské školy.

(ab) Zdroj: Město Ostrava