OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL

Děti z Ostravy si během ozdravného pobytu udělaly výlet na Pustevny k soše Radegasta. Foto: archiv MMO

Mariánskohorská radnice opět pořádá díky dotaci Moravskoslezského kraje ozdravný pobyt pro děti z mateřských škol.

PŘIHLÁŠKA a bližší informace k ozdravnému pobytu 2019

1. turnus 10.03.-23.03.2019, BESKYDY BÍLÁ, hotel Bauer – hotelová část, s možností lyžování a využití lyžařského instruktora
2. turnus 25.03.-07.04.2019, JESENÍKY, hotel Kamzík
3. turnus 15.04.-28.04.2019, LUHAČOVICE, hotel Adamantino
Cena čtrnáctidenního pobytu (13 nocí) s plnou penzí, dopravou autobusem a ubytováním, návštěvou bazénu:
dítě navštěvující MŠ            1.000,-Kč
rodič/doprovázející osoba    2.000,-Kč
Přihlášky se letos vyplňují on-line:
V přihláškách vyplňujete pouze osoby v rámci projektu, tj. dítě navštěvující mateřskou školu a jeho dospělý doprovod.
Osoby, které vás navštíví, se musí rezervovat samostatně přímo na hotelu.
Na každém turnuse bude v pracovní dny zajištěn dopolední pedagogický dozor a večerní animační program pro děti.
Na 1.turnuse můžete využít služeb lyžařského instruktora (zpoplatněno).
PŘIHLÁŠKU je nutno vyplnit a odeslat do 23.1.2019 do 17.00hod.
Při příjmu přihlášek se zohledňuje pořadí zaslané přihlášky.
V případě, že bude poptávka rodičů převyšovat nabízené kapacity, budou přednostně přijímány děti:
1. které se neúčastnily ozdravného pobytu v předešlém roce
2. navštěvující poslední ročník MŠ před nástupem do ZŠ
Pokyny k platbě obdržíte mailem po uzavření všech přihlášek.
Kontakt na koordinátorku:
Mgr. Jana Svatošová
mobil:  606 122 262 (od 10.1.2019, pracovní dny v čase 10 – 15.00hod)
(ab) Zdroj: Město Ostrava