OSTRAVAR POMÁHÁ MÍSTNÍM SKORO NA KAŽDÉM ROHU, ŘÍKÁ VRCHNÍ SLÁDEK PIVOVARU OSTRAVAR JAN ŘEHŮŘEK

Jan Řehůřek, vrchní sládek pivovaru Ostravar

Od 20. září se na 58 místech v Ostravě a okolí objevují obří QR kódy. Za projektem stojí pivovar Ostravar. Bližší informace jsme zjišťovali u vrchního sládka os­travského pivovaru Jana Ře­hůřka.

 

Pane vrchní sládku, co Ostavar s QR kódy zamýšlí?

Projekt QR kódy v ulicích bude pokračovat v podpoře místních lidí, které se věnujeme dlouhodobě. Uplynulé dva roky přinesly do na­šich životů spoustu změn. Jednou z nich, kterou si člověk moc neuvě­domí, je, že pandemie koronaviru narušila sektor služeb. Provozova­telé nejrůznějších služeb, které nám do pandemie zpříjemňovaly život, měli dlouhou dobu své provozovny zavřené a i po rozvolnění opatření se v létě potýkali s problémy. Lidé nevěděli, kam a za jakých podmí­nek mohou a kam ne. A protože si nebyli jistí, tak raději zůstali doma nebo vyrazili do přírody.

 

Co s tím mají společného QR kódy?

V létě jsme přemýšleli, jak lidem v sektoru služeb pomoci. Nejen hos­podám, ale všem místním. Nakonec nás napadl docela radikální krok. Škrtli jsme naše výdaje na plánovanou pod­zimní reklamní kampaň a místo nich se vydali do místních provozoven a zde udělali útratu. Celkem jsme na­koupili 2021 dárků. Všechny dárky jsme ukryli do QR kódů, kterých teď bude plná Ostrava, a lidé je od nás mohou jednoduše získat.

 

Co všechno jste nakoupili?

Třeba vstupenky na koncerty i sportovní utkání, do Barberhopu, na únikovou hru, slevové karty Ostrava Card, poukázky na lokální potraviny, vouchery na konzumaci v hospo­dách, nebo vstupenky na krytý ba­zén. K nakoupeným dárkům jsme pak přidali vlastní dárkové zboží jako jsou batohy nebo kšiltovky, které si nor­málně nemůžete koupit.

PARA
Trénink s parahokejisty. Jedna z cen ukrytá do QR kódů.

Která výhra by potěšila vás?

Vzhledem k mé profesi, kdy jsem neustále v pivovaru, by mě určitě potěšily třeba vstupenky do Ostra­var Arény. Líbilo by se mi získat i poukázku na pronájem tělocvičny na Bazalech. Rozhodně zajímavý by byl i trénink s parahokejisty.

 

Jak vlastně dárky mohu získat konkrétně?

Úplně jednoduše. Ve chvíli, kdy narazíte venku na ulici na QR kód, stačí ho naskenovat a zadat vaše te­lefonní číslo, abychom vám mohli obratem poslat informaci, zda jste vyhrál. Pokud ano, v zaslané sms se dozvíte, co jste vyhrál a kde výhru získat. Pokud ne, máte ten den dal­ších 9 pokusů na dalších 9 místech.

 

Kde QR kódy najdu?

Od 20. září celkem na 58 místech v Ostravě a okolí. Primárně budou ve výlohách hospod a restauracích, ale najdete je třeba i na rozích bu­dov.

Ostravar Aréna. Jedno z míst, kde najdete QR kód.

Všimnu si jich? Jak budou velké?

Rozhodně ano. Standardně bu­dou mít rozměr jeden krát jeden metr. QR kódy na rozích budov bu­dou ještě větší a budou hezky vidi­telné i z dálky, takže si jich určitě všimnete. Přesné umístění QR kódů najdete i na internetových strán­kách našeho pivovaru.

 

Podpora místních je vaše dlou­hodobé téma, že?

Určitě. Ostravar je s Ostravou a Ostravskem spjatý od svého zalo­žení. Příští rok oslavíme 125 let. To znamená, že patříme k nejdéle fun­gujícím firmám v regionu. Po celou dobu našeho fungování se těšíme neobyčejné přízni a věrnosti místních lidí. Našimi aktivitami se snažíme tento vztah dlouhodobě opětovat. Jsme dlouhodobě gene rálním part­nerem Ostravar arény. Největší haly ve městě i na celé Moravě. A místní podporujeme i v projektu Nápady z Ostravy.

 

Zmínil jste Nápady z Ostravy. Le­tos proběhl druhý ročník. Jak jste s ním byli spokojení?

Projekt vykazuje rostoucí trend. Do Nápadů z Ostravy se zapojuje čím dál více lidí. Ve srovnání s loňskem nám poslalo své nápady pětkrát více lidí, takže jsme do finálového kola, které proběhlo o prázdninách, mohli při­zvat deset finalistů, kteří si to v inter­netovém hlasování rozdali mezi se­bou.

 

Možná byste mohl připomenout základní obrysy Nápadů.

To je pravda. V podstatě to je pro­jekt pro jednotlivce. Lidi, kteří chtějí nějakým způsobem vylepšit své okolí. Díky komplikovanému systému dotací jako občan nemáte šanci co­koliv změnit. Všichni víme, jak je to u nás s dotacemi. Na druhou stranu tady máme spoustu aktivních lidí, je­jichž energii bychom jako společnost měli využít. Přitom je stačí jen popoš­ťouchnout. A to je právě cíl Nápadů z Ostravy. Projekt má dvě fáze. V první otevíráme přihlašovací okno a lidé nám píší, co vše by chtěli konkrétně zlepšit. Naše odborná porota, která se skládá z lidí z pivovaru a lidí z veřej­ného života, všechny nápady po­soudí a vybere z nich finalisty. Finalis­tům pak dáme prostor svůj nápad veřejně představit. Lidé na internetu posléze hlasují, který nápad se jim lí­bil nejvíce. Autoři čtyř nápadů od nás ve finále každý dostanou sto tisíc na realizaci svého projektu.
Které projekty vyhrály letos a jak jste daleko s přípravami dal­šího ročníku?

Suverénně nápad ostravských pa­rahokejistů na rozšíření svého zázemí. V TOP čtyřce byl i nápady na aplikaci na lepší parkování, liga ve stolním fot­bálku a podpora místních farmářů. Co se týče roku 2022, už teď na něm pilně pracujeme. Přihlašovací okno se chystáme otevřít ještě letos.

(nm)