Ostrava si připomene sametovou revoluci také historicky prvním setkáním polistopadových primátorů

V podzimním programu projektu SametOVA!!! se město zaměřuje nejen na události spojené se 17. listopadem 1989, ale i na následující tři dekády svého rozvoje. Vedle akcí organizovaných přímo magistrátem města se k projektu připojily zhruba tři desítky kulturních a vzdělávacích organizací, které připravují vlastní akce a zároveň se budou podílet na přípravě čtyřdenního programu na Masarykově náměstí. Jeho celková cena nepřesáhne milion korun.Přehled ostravských akcí je k dispozici na speciálních webových stránkách www.ostrava30.cz.  

Historicky první veřejná debata ostravských primátorů, kteří stáli v čele města po roce 1990, se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu. Setkání primátorů je součástí série akcí, kterými si v rámci projektu SametOVA!!! Ostrava letos připomíná 30. výročí sametové revoluce. U příležitosti tohoto významného milníku moderní české historie se ve městě během podzimu konají výstavy, besedy, happeningy, workshopy, vyjdou publikace a vše vyvrcholí od 15. do 18. listopadu čtyřdenním programem na Masarykově náměstí. 

Veřejná debata se bude konat od 17 hodin v Divadle loutek Ostrava, účast na ni přislíbili všichni žijící polistopadoví primátoři Ostravy, Evžen Tošenovský (1993-2001), Čestmír Vlček (2001-2002), Aleš Zedník (2002-2006), Petr Kajnar (2006-2014) a Tomáš Macura (od 2014). Chybět bude Jiří Smejkal, který byl primátorem Ostravy zvolen za Občanské fórum v roce 1990 a ve funkci byl do roku 1993. Zemřel v říjnu 2013.   

Účastníci setkání budou v moderované debatě hodnotit uplynulých třicet let působení svého i svých kolegů. Hovořit budou o současnosti i budoucnosti moravskoslezské metropole. S hosty povede devadesátiminutovou diskuzi rozdělenou do tematických bloků moderátor České televize Pavel Navrátil. Ptát se bude mimo jiné, jakou cestu Ostrava od sametové revoluce ušla, jaká je podle polistopadových primátorů Ostrava dnes a kam směřuje. 

Vstup na akci je zdarma, celé setkání se bude živě vysílat na FB České televize. Místa do hlediště v divadle je možné objednávat přes webové stránky dlo-ostrava.cz od 2. října.

 

Ing. Evžen Tošenovský

Primátorem města Ostravy v letech 1993 až 2001 

Zvolen za ODS.

Během sedmi let jeho primátorování prošla Ostrava zásadní transformací. Zcela skončila uhelná těžba (v roce 1994 na Dole Odra), o čtyři roky později (1998) byl ukončen provoz vysokých pecí ve Vítkovicích. O rok dříve, v roce 1997, postihly město ničivé povodně, s jejichž následky se Ostrava musela vyrovnávat. V letech 1993 až 2001 vyrostlo v Ostravě například Divadlo loutek, zásadní rekonstrukcí prošlo Divadlo Antonína Dvořáka.

V roce 2001 se Evžen Tošenovský stal hejtmanem čerstvě vzniklého Moravskoslezského kraje. Ve funkci působil dvě funkční období, nyní je již desátým rokem poslancem Evropského parlamentu za ODS.

Ing. Čestmír Vlček

Primátorem města Ostravy v letech 2001 až 2002

Zvolen za ODS.

V devadesátých letech byl osm let starostou městského obvodu Radvanice a Bartovice. V lednu 2001 se stal primátorem poté, co Evžen Tošenovský jako nový hejtman Moravskoslezského kraje rezignoval na primátorskou funkci. V období, kdy byl Čestmír Vlček primátorem, byly například rekonstruovány Městské lázně na Sokolské třídě. Ostrava získala vlastnická práva na tehdejší ČEZ Arénu, hokejovou halu Ledňáček a stadion SSK Vítkovice. V Muglinově vyrostla známá Vesnička soužití, na Výstavišti Černá louka byl postaven nový pavilon.

Čestmír Vlček po skončení funkce na radnici spojil svojí pracovní kariéru se společností Povodí Odry, kde pracoval v manažerských funkcích.

Ing. Aleš Zedník

Primátorem města Ostravy v letech 2002 až 2006

Zvolen za ČSSD.

Před nástupem do primátorské pozice pracoval v manažerských funkcích nebo jako pedagog na VŠB. Za čtyři roky jeho působení prošel rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou Slezskoostravský hrad, v modernizované budově u mostu Miloše Sýkory vznikla Komorní scéna Aréna, později několikrát hodnocená jako nejlepší divadlo v zemi. Aleš Zedník se zasadil o vybudování lávky pro pěší mezi Černou loukou a hradem. V letech, kdy byl ve funkci, vznikl rovněž projekt na zástavbu po bývalé koksovně Karolina. V kraji se usídlila automobilka Hyundai. Město počátkem tisíciletí bojovalo s vysokou nezaměstnaností, která například v roce 2004 činila až 16,6 procent. 

Od roku 2008 je Aleš Zedník honorárním konzulem Ruské federace v Ostravě a věnuje se podnikání.

Ing. Petr Kajnar

Primátorem města Ostravy v letech 2006 až 2014

Zvolen za ČSSD.

Předtím, než byl v roce 2006 zvolen primátorem, pracoval jako investiční náměstek předchozího primátora. Usiloval o maximální zajištění pracovních míst ve městě, stál za zrodem průmyslových zón v Hrabové a v Mošnově, kde našly pracovní uplatnění tisíce lidí. V „jeho“ období se rodila do současné podoby Dolní oblast Vítkovice včetně přestavby někdejšího plynojemu na multifunkční aulu Gong. Ostrava pod jeho vládou jako první město v republice začalo důsledně používat internetové aukce při nákupech. 

Petr Kajnar je signatářem Charty 77. Po roce 2014 odešel z politiky a veřejného života, nyní ohlásil politický návrat.

Ing. Tomáš Macura

Primátorem města od roku 2014.

Zvolen za hnutí ANO 2011.

Uspěl s programem na přetvoření Ostravy v moderní metropoli 21. století.  Pod jeho vedením vznikl strategický plán města fajnOVA pro období 2017 až 2023 s výhledem do roku 2030. Důraz klade na kvalitu architektury a veřejného prostoru. V posledních necelých třech letech město pod jeho vedením vyhlásilo osm architektonických soutěží, přičemž tou největší je soutěž na výstavbu nové moderní koncertní síně, kterou Ostrava plánovala desítky let. V Galerii moderního umění se proměňují někdejší městská jatka. Stejně tak se začnou stavět bytové domy v centru, další nájemní byty vznikají přestavbou z někdejších kanceláří. Důkladnou rekonstrukcí prošlo Divadlo Jiřího Myrona.

(ab)