OKRESNÍ SOUD HLEDÁ NOVÉ PŘÍSEDÍCÍ

Ostravě chybí přísedící u soudu. Město, které je má pravomoc navrhnout, proto hledá vhodné kandidáty na obsazení těchto pozic. V současné době Okresní soud v Ostravě potřebuje tři desítky přísedících, aby mohla být jednání nařízena bez prodlení.

Senát, který tvoří soudce a dva přísedící, rozhoduje závažné občanskoprávní a trestní kauzy. Přísedící aktivně vstupuje do jednání, klade souzeným dotazy a při hlasování o rozsudku, vině a výši trestu má plnohodnotný hlas.

Přísedícím se může stát osoba starší 30 let, bezúhonná, způsobilá k právním úkonům a u ročníků 1971 a starších musí doložit lustrační osvědčení. Nepotřebuje mít odborné vzdělání.

Kandidáty na přísedící vybírá město, návrh podává vždy někdo ze zastupitelů, zastupitelstvo musí kandidáta odsouhlasit. Takto zvolení přísedící složí slib a mohou po dobu čtyř let rozhodovat případy jako členové soudního senátu. Přísedícím za výkon funkce náleží odměna podle zákona.

Přísedícím, kteří jsou zaměstnáni, náleží ze zákona plná refundace mzdy a k tomu 150 korun odměny, kdo není v zaměstnaneckém poměru, má nárok na odměnu 80 korun za hodinu.

Zájemci najdou podrobnosti na webu  města https://bit.ly/2MBsVfq, v sekci Úřad – Činnosti úřadu – Životní situace – Žádost o výkon funkce přísedícího. Bližší informace získají také v budově Magistrátu města Ostravy v kanceláři číslo 135.

(ab) Zdroj: Město Ostrava