VÍTKOVICE ARÉNA HLEDÁ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Věž ostravské Nové radnice se symbolicky rozsvítí zlatou barvou. Foto: Jiří Zerzoň

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na funkci člena představenstva společnosti Vítkovice Aréna, a. s. Požaduje se vysokoškolské vzdělání, řídící praxe v manažerské pozici minimálně 5 let, schopnost týmové práce, organizační schopnosti a dovednosti.

Dále jsou vyžadovány komunikační a prezentační schopnosti reprezentace, aktivní přístup k řešení pracovních úkolů, analytické schopnosti, koncepční a tvůrčí přístup. Výhodou jsou zkušenosti s implementací transformačních změn a nových business modelů podniků.

Písemné přihlášky v obálce označené heslem „Výběrové řízení na člena představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA a. s.“ zasílejte do 11. července 2019 do 12 hodin. Součástí přihlášky musí být vize koncepce řízení společnosti, strukturovaný životopis spolu s kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis rejstříku trestu.

Adresa:
Statutární město Ostrava
magistrát
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

S dotazy k výběrovému řízení se obracejte na vedoucí odboru legislativního a právního Renátu Kolkovou (rkolkova@ostrava.cz, +420 599 442 043).

(ab) Zdroj: Město Ostrava