OBYVATELÉ RADVANIC A BARTOVIC JAKO PRVNÍ ZAČNOU TŘÍDIT V NOVÝCH NÁDOBÁCH

1. října začne pilotní projekt v městském obvodu Radvanice a Bartovice specializovaný na zvýšení míry oddělování komunálního odpadu. Z celé Ostravy to budou právě obyvatelé Bartovic a Radvanic, kteří jako první zahájí třídění plastu, papíru, nápojových kartonů a kovový obalů do jedné nádoby (tzv. single-stream). Nádoby budou přistavené přímo k jejich domu, tímto krokem se stane třídění dostupnější. Už koncem září začne umisťování několika stovek nejnovějších třídících popelnic s objemem 240 litrů. Modro-žluté zbarvení nádob ujasní obyvatelům, co se má vhazovat do kontejnerů. Víka s nápovědou pomohou občanům k lepší orientaci.

 „K uskutečnění tohoto pilotního projektu byl záměrně vybrán obvod, který se trvale potýká se zhoršeným životním prostředím, konkrétně znečištěním ovzduší a kde město kromě jiného v současnosti pomáhá například s revitalizací zelených ploch a vznikem nových parků,“ vysvětluje Kateřina Šebestová, náměstkyně ostravského primátora pro životní prostředí.

Projekt umožní snažší třídění odpadu, které zlepšuje životní prostředí. Vytříděný odpad z modro-žlutých popelnic se využije na výrobu tuhého alternativního paliva pro cementárny PALOZO nebo materiálově. OZO bude do konce roku sledovat úspěšnost nových nádob a podle toho budou využívány na ostravských sídlištích.

„Tento nový způsob separace odpadu neznamená, že bychom jeho třídění vzdali. Právě naopak! Naší snahou je zvýšit množství separovaného odpadu i komfort třídění pro občany. Z dosavadních bartovických stanovišť zmizí modré a žluté kontejnery, do nichž občané původně třídili zvlášť plasty a zvlášť papír. Zároveň se zavedením nových nádob na třídění se také po dobu pilotního projektu sníží četnost svozu směsného komunálního odpadu,“ upřesnil jednatel společnosti OZO Karel Belda.

(ab) Zdroj:www.ostrava.cz