O NEJSTARŠÍCH HOSTINCÍCH V HULVÁKÁCH

I v dalším pokračování historické stránky zůstaneme v Hulvákách a zaměříme se na minulost čtyř nejstarších hostinců. První z nich vznikly ještě v poslední dekádě 19. století.

Fuskův hostinec

První hulvácký hostinec vznikl roku 1896 v domě č. p. 211 u říšské silnice (stál na ulici 28. října mezi zastávkami Hulváky a Prostorná), který byl pro tento účel přestavěn z původně obytného stavení. Provozoval jej Karel Fusek, dříve advokátní úředník z Hranic na Moravě. Do boční ulice Karel Fusek roku 1897 přistavěl také jídelnu, aby obsloužil početné hosty, zejména z řad dělnictva. V roce 1910 Fuskovu restauraci odkoupil Jan Florián, dosavadní hostinský v Dělnickém domě ve Vítkovicích. Ten zde vytvořil kromě nového Dělnického domu také skromný hotel, letní zahradu a kuželnu. Od roku 1925 vlastnil objekt Jan Hradil, jenž přistavěl ve dvoře menší budovu s osmi hotelovými pokoji a podnik nazval jako hotel Avion. V roce 1950 byl podnik začleněn do komunálního podniku Restaurace a jídelny a do 80. let v něm sídlila také Osvětová beseda v Mariánských Horách. V 90. letech vznikl v budově známý rockový klub Rock Hill. Na počátku 21. století byl objekt nejstaršího hulváckého hostince asanován.

Staňkův hostinec

Dva roky po otevření prvního hostince došlo v Hulvákách ke zřízení druhého obdobného podniku. Vybudoval jej roku 1898 obchodník Jan Staněk v nárožním domě na Žákovské ulici č. p. 273/č. o. 28. Byl zde také obchod se smíšeným zbožím. Po smrti zakladatele převzal podnik podle Staňkovy poslední vůle Alois Teplárek. Za první republiky se zde scházeli zejména sokolové. Restaurace zanikla roku 1950.

Bědajanek

V pořadí třetí hostinec byl zřízen stranou Hulvák na půli cesty mezi Zábřehem a Hulváky nedaleko Hulváckého lesa. Právě tudy procházela někdejší hlavní spojnice mezi oběma zábřežskými celky (dříve ulice Františka Tomáška, dnes Varšavská).

V přízemním domě č. p. 468/č. o. 100 otevřela roku 1915 obchod se smíšeným zbožím Anna Bědajanková. Po válce s manželem Vilémem přestavěli obchod na hostinec, hostinskou koncesi získali roku 1921. Ale už roku 1924 Vilém Bědajanek zemřel a podnik poté vedla sama vdova Anna, která nechala nově vybudovat u hostince kuželnu se zahradním domkem. V roce 1930 popsalo podnik Společenstvo hostinských a kavárníků v tom smyslu, že ,,paní Bědajanková má útulnou a pěkně vypravenou restauraci s rozsáhlou zahradou, požívá té nejlepší pověsti a hostinec navštěvují převážně sportovci, vesměs to lidé z lepších společenských kruhů“. Roku 1948 Anna Bědajanková pronajala restauraci své schovance Jarmile Čarkové.

O dva roky později byl podnik začleněn do Restaurací a jídelen. Hostinec pak fungoval pod názvy U Šebestů, U střelnice a naposledy Na čáře. V prostředí pozměněném průmyslem a novou výstavbou si jen těžko můžeme představit, že zde někdy byla oblíbená restaurace při procházce lesy a při cestě na hulvácké koupaliště. Objekt bývalého hostince naleznete skrčený ve Varšavské ulici dodnes.

Moždíř

Antonín Moždíř chtěl v Hulvákách již před první světovou válkou zřídit v blízkosti stanice elektrické dráhy hostinec. Podařilo se to až jeho synu Bernardovi, který na nejvyšším místě Hulvák vybudoval roku 1922 restauraci. Proti otevření hostince vystoupil nejen obecní výbor v Zábřehu, ale také Společenstvo hostinských a výčepníků v Moravské Ostravě. I tak se hostinec 4. listopadu 1922 podařilo otevřít. Chodili sem převážně dělníci a scházel se zde spolek Jednota pro stavbu katolické kaple v Hulvákách. V roce 1939 manželé Bernard a Anna Moždířovi provedli přestavbu objektu do současné podoby. V jediné nárožní budově u tramvajové zastávky Hulváky funguje podnik dodnes a využívá jména již zmiňovaného klubu Rock Hill, který se nacházel o kousek dál.

Petr Lexa Přendík

(ab)

Zdroj: Město Ostrava