NOVOBĚLSKÉ BABIČKY V KLUBU SENIORŮ GAJDOŠOVA

Pro velký ohlas z minulého vystoupení k nám v pátek 21. června opět zavítaly Novobělské babičky. Seniorům předvedly program tvořený satiricko-humorným vystoupením proloženým lidovými písněmi a písněmi s vlastními texty.

Ve scénkách a básních se odrážel život ženy od bezstarostného dětství až po stáří, které bylo bráno s humorem a se značnou dávkou nadsázky. Členky si mile dělaly žerty ze sebe, ale hlavně z mužského pohlaví – pánové snad prominou, a to vše samozřejmě z ženského pohledu. Vystoupení mělo ohromný ohlas, diváci  si pobrukovali, smáli se a nadšeně tleskali.

(ab) Zdroj: Město Ostrava