REGENERACE SÍDLIŠTĚ FIDEJDY II.-XI. ETAPA

Pomalu se stává tradicí, že každý rok ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz upraví vybranou část území sídliště Fifejdy II. V předchozích létech bylo dokončeno již šest etap a pro letošní rok je připravena realizace další.

Jedná se o část XI. etapy (označena „A“), což je oblast ulice Gen. Janouška, sousedící s objektem mateřské školy na ul. Lechowiczova a s objektem základní školy na ul. Gen. Píky. Řešení zahrnuje statickou dopravu s cílem zkvalitnit stávající nevyhovující parkování v této lokalitě, navýšení počtu parkovacích stání a současně optimalizuje pěší trasy. Regenerace území dále řeší rekonstrukci vozovky ulice Gen. Janouška, chodníků, úpravy veřejného osvětlení, úpravy inženýrských sítí, dosadby, drobnou architekturu, mobiliář a úpravy zeleně.

Realizaci provede na základě zákonného výběrového řízení firma JANKOSTAV s.r.o., se sídlem v Ostravě, za nabídkovou cenu 8 615 524,69 Kč vč. DPH. Termín zahájení stavby je plánován na 8. 7. 2019 a její ukončení je smluvně stanoveno na 80 kalendářních dnů – 27. 9. 2019, pokud budou v průběhu stavby příznivé klimatické podmínky.

Věříme, že se nám těmito úpravami opět podaří zlepšit veřejný prostor na sídlišti a zpříjemnit tuto oblast pro život. Chceme Vás požádat o součinnost a trpělivost a současně se předem omluvit za všechny problémy způsobené stavební činností po dobu realizace.

(ab) Zdroj: Město Ostrava