NOVÉ LAUBY POSTUPUJÍ DO DALŠÍ FÁZE-ZAČÍNÁ ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Odkrytá sklepení v místě, kde stávaly ostravské „lauby“. Foto: René Stejskal

Osmdesát pět nových nájemních bytů, dvě patra podzemního parkování, parter s obchodními prostory, vnitroblok i zelená střecha, to je projekt Nové Lauby. Příprava této atraktivní novostavby v centru města vstupuje do další fáze.  V průběhu několika dní dojde k zahájení archeologického průzkumu, kterému dočasně ustoupí možnost parkování na této ploše. 

O potřebě kvalitního nájemního bydlení i strategii města podporovat trend zástavby proluk hovoříme opakovaně.  Projekt Nových Laubů patří mezi ty klíčové, kterými se Ostrava zabývá. Archeologický průzkum představuje další a nezbytný krok ke stavbě. Celý proces jsme se snažili nasměrovat tak, aby nám nezůstávaly prostoje mezi stavbami. Nyní tedy zahajujeme archeologický průzkum a neprodleně po jeho ukončení dojde k zahájení samotné stavby,“ uvedla investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Nový bytový dům se bude stavět na ploše mezi ulicemi Velkou, Muzejní, Pivovarskou a prodlouženou Dlouhou, která je aktuálně využívána pro parkování a v těsném sousedství Masarykova náměstí působí nevzhledně. Možnost krátkodobého parkování v lokalitě Nové Lauby skončí v sobotu 14. září.  Dojde k zrušení zhruba stovky parkovacích stání.

„Omlouváme se řidičům za komplikace, je to ale nutný krok. Parkování v lokalitě nabídne prostor Černé louky, kde jsme právě z tohoto důvodu v letošním roce navýšili kapacity,“ řekla náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

V docházkové vzdálenosti od této lokality jsou další parkoviště, zhruba 400 míst je v areálu výstaviště a v podzemí pod pavilonem A na Černé louce. Nová stání město vytvořilo také na ploše po zdemolované bývalé tržnici. Řidiči s předplacenými parkovacími kartami mohou stát na okrajích původního parkoviště, kterých se průzkum zatím nedotkne.

Ve druhé polovině září začne záchranný archeologický průzkum. Vítězem veřejné zakázky, vyhlášené městem, se stalo sdružení NPÚ – Ostravské komunikace sdružení pro Nové Lauby. Cena za odvedené práce, které budou trvat rok, je 30,7 milionu korun s DPH.  Na průzkum naváže samotná stavba architektonicky zajímavého objektu s nájemními byty, jejímž investorem bude buď soukromý subjekt, který bude respektovat nastavené podmínky, nebo město, které pracuje na dalších stupních projektové dokumentace.

Ostravští zastupitelé rozhodli v červnu o záměru prodeje projektu pro výstavbu bytového domu Nové Lauby.  Nabídky mohou zájemci podávat do 31. října. Součástí nabízeného balíčku je pozemek o výměře 3 188 m2, dokumentace pro územní rozhodnutí a architektonická studie vypracovaná společností znamení čtyř-architekti s.r.o.

Na pozemku má být umístěna novostavba obytného bloku nabízející atraktivní bydlení, respektující zasazení do památkové zóny, zahrnující řadu prvků, které v sobě nesou adaptační opatření. Objekt má mít 85 bytů a garáž se 174 stáními. Jeho výstavba začne po ukončení archeologického průzkumu na podzim příštího roku a budu trvat 2,5 roku. Nové Lauby i s rozsáhlým podzemním parkovištěm budou otevřeny začátkem roku 2023.

Archeologové dosud prozkoumali přední část u Velké ulice, nyní je na řadě zbývající kus parkoviště. V těchto místech se nacházely dvory a hospodářské zázemí měšťanských domů, jehož součástí byly také studny a odpadní jímky. Očekává se, že právě zde by mohly být odkryty nejzajímavější nálezy.

Plocha Nových Laubů je po Masarykově náměstí nejzajímavější ostravskou archeologickou lokalitou. Velká ulice byla nejdůležitější městskou komunikací, která od středověku až do 19. století představovala z této strany hlavní přístupovou cestu na náměstí. Význam místa upadl, až když byla do středu náměstí proražena dnešní ulice 28. října. Archeologický průzkum části přilehlé k Velké ulici ukončený v loňském roce odkryl základy renesančních i novějších staveb a sklepení. Většinu nálezů tvořily zlomky keramických nádob z 13. a 15. století, najít se ale podařilo také kamenné prvky z původní zástavby a množství dalších předmětů.

(ab)