Na ostravském letišti mají nejmodernější hygienickou nanotechnologii

Novou hygienickou nanotechnologii TiZonic mají v prostorách Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Dodala ji ostravská společnost NanoZone s.r.o. Jedná se o inovativní japonskou technologii s obsahem nanočástic TiO2.

Technologie funguje na principu fotokatalýzy, která dokáže s okamžitou účinností dlouhodobě – tedy minimálně po dobu tří let – eliminovat rizika přenosu infekčních nákaz.

Technologie je bezpečná a bez vedlejších účinků. Na površích ošetřených touto technologií dochází takřka nepřetržitě k likvidaci všech mikroorganismů, jako jsou bakterie a viry. Jedná se o nejmodernější dostupnou technologii v rámci EU.

K aplikaci přípravku TiZonic byly vybrány ty nejrizikovější kontaktní plochy v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, jejichž prostřednictvím může dojít k přenosu infekce na člověka. Pečlivě byly vybrány plochy, kde dochází k největší kumulaci a pohybu osob, jako jsou např. příletová zóna, odbavovací prostory, WC, okolí bufetu a podobně.

Technologie se na plochy aplikuje jednorázovým nástřikem přípravku s nanočásticemi TiO2. Samotná aplikace probíhá v řádech desítek minut. Tato technologie nefunguje krátkodobě jako běžná dezinfekce, kdy mezi jednotlivými sanitacemi neexistuje žádný dezinfekční účinek, nýbrž dlouhodobě, bez přerušení účinku. Koloidní roztok s obsahem nanočásticTiO2 je přírodní, ekologický a bez vedlejších účinků.

Žádné mikroorganismy si na tento materiál nedokážou vytvořit rezistenci. Technologie byla vyvinuta v Japonsku, kde byla léta testována a její účinnost v praxi ověřena. Touto technologií byla v souvislosti s masovým rozšířením koronaviru ošetřena v Japonsku například mezinárodní letiště, hotely a další prostory.  

20160501095813_806_b-16x9

Jak technologie funguje?

Nanočástice oxidu titaničitého ihned při aplikaci pevně přilnou k povrchům, na které jsou aplikovány, okamžitě se spojují a vytvářejí tzv. aglomeráty. Díky obrovské adhezi se tyto částice nemohou uvolňovat do prostředí. Na ošetřeném povrchu pak částice fungují jako fotokatalyzátor, kdy vlivem působení světla vyvolávají nepřetržitý jev zvaný fotokatalýza.

V praxi to znamená účinný rozklad a eliminaci bakterií, virů, spor plísní. Zcela zásadní je cílené využívání antivirových účinků fotokatalýzy při epidemiích nebo pandemiích v prostorách se zvýšenou kumulací lidí. Dnes je zřejmé, že v současné době kromě fotokatalýzy neexistuje žádná jiná dlouhodobá ochrana před nebezpečnými mikroorganismy.

Účinky inovativní japonské nanotechnologie založené na fotokatalýze jsou v praxi dlouhodobě ověřeny nejen v zahraničí, ale dnes i v mnoha zařízeních Moravskoslezského kraje, a celé ČR – např. v šesti nemocnicích v MSK, v sanitních vozech, ve vozech městské policie a Policie ČR a v desítkách mateřských škol.

„Na základě výsledků stovek měření hygienické čistoty ošetřených povrchů byla prokázána až 80% účinnost technologie. Jedná se o nový unikátní prvek pasivní ochrany proti infekcím a virům, který je vysoce účinný,“ říká Jaromír Hanačík, jednatel společnosti NanoZone, která je výhradním importérem této technologie do zemí EU, a doplňuje:

„Tento unikátní přípravek s nanočásticemi oxidu titaničitého jsme na letišti plošně aplikovali pouze za symbolickou částku, představující manipulační poplatek. Rozhodli jsme se tak na základě aktuální situace okolo šíření koronaviru COVID-19. Považujeme se za dobrého souseda a tento vstřícný krok bereme za zodpovědný přístup nejen vůči občanům, kteří využívají služeb letiště, ale i vůči Moravskoslezskému kraji, aby si v praxi mohl ověřit účinnost technologie a okamžitou pomoc v boji proti bakteriím a virům bez rozdílu! Jedná se o dlouhodobé preventivní opatření, které dokáže ochránit občany nejen nyní, ale třeba i za dva až tři roky. Určitě dobrá investice do budoucna.“

V současné složité situaci vítáme každou možnost, jak snížit riziko možné nákazy virem a zabezpečit pro naše cestující a zaměstnance co nejbezpečnější prostory. Zároveň jde o preventivní opatření dlouhodobého charakteru, a nejen o jednorázovou akci,“ uvedl Michal Holubec, provozní ředitel společnosti Letiště Ostrava, a.s.

(nm)