MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA BUDE ORDINOVAT S NOVÝMI PŘÍSTROJI

Městská nemocnice Ostrava použije finanční obnos v hodnotě 61,5 milionu korun k rozkvětu nemocničního zařízení. Ostravská nemocnice se bude pyšnit nejnovějšími přístroji jako například magnetickou rezonanci a výpočetním tomografem. Částku dále využije na  opravy a dokumentace pro plánované investiční akce. Finanční podporu z fondu odsouhlasili zastupitelé na posledním zasedání.  

„Ve Fondu pro rozvoj nemocnice máme v současné době 775 milionů korun. Nyní použijeme 61,5 milionu korun. Z této částky bude mimo jiné pořízen nový výpočetní tomograf za 13 milionů a nová magnetická rezonance s cenou do 29 milionů korun,“ řekl náměstek primátora pro zdravotnictví Michal Mariánek.

Na konci září nemocnice koupí nový výpočetní tomograf. Nákup je potřebný, jelikož jeden ze dvou ostravských termografů přestal pracovat minulý rok v prosinci. Starší fungující stroj funguje od roku 2014 v oddělení Radiologie a zobrazovacích metod. Vysloužilý druhý termograf sloužil na Centrálním příjmu s Emergency. „Nový přístroj bude po dodání zprovozněn právě na tomto oddělení, aby pacienti nemuseli být převáženi do vyšetřovny v jiné části nemocnice. Zkrátí se tak doba vyšetření, která hraje velkou roli u mozkových příhod, kdy do určité doby musíme podat přípravky na rozpuštění krevních sraženin,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Uhlig.

„Do konce roku získá nemocnice také novou magnetickou rezonanci. Zatím disponuje jediným přístrojem z roku 2003, který ročně provede 6,5 tisíce vyšetření. Přestože je funkční, bývá problematický jeho servis a také zajištění náhradních dílů na opravy,“ dodal  náměstek Michal Mariánek.

Magnetická rezonance vyšetřuje pacienty s těžkými úrazy. Nový zakoupený přístroj poskytne kratší dobu čekání na vyšetření.

„Pro případ výpadku elektrické energie máme záložní dieselové agregáty, které začnou dodávat energii do 20 vteřin. Zdroje UPS budou v takovém případě dodávat energii po dobu, než naskočí dieselagregáty, aby nepřestaly fungovat přístroje u pacientů na odděleních anebo aby případný výpadek energie nepocítily chirurgické sály či hyperbarická komora,“ dodal náměstek Michal Mariánek. Částka dále zajistí 17 zdrojů nepřerušeného napájení UPS.

Městská nemocnice Ostrava bude vylepšena o stavební úpravy na neurologii JIP, nové dveře, klimatizaci na kardiologii a centrálním příjmu, úpravu trafostanice u léčebny dlouhodobě nemocných, modernizaci telekomunikační sítě a vypracování dokumentací na plánované opravy a úpravy infuzního stacionáře, dětského rehabilitačního stacionáře, rehabilitačního bazénu, ambulance a zákrokového sálu urologie.

(ab) Zdroj:www.ostrava.cz