Lup odnášela ve kbelíku

Foto: Městská policie Ostrava

Názvem české komedie „Co je doma, to se počítá, pánové…“ se zřejmě inspirovala filmová pamětnice, která se rozhodla zkrášlit si prostor před svým domem v Ostravě-Přívoze cizím sypkým materiálem.

K této ojedinělé krádeži byli strážníci o víkendu přivoláni díky občanovi, který si povšiml možného nezákonného „přemísťování“ lomového kamene. Po příjezdu hlídky na místo se samotná podezřelá ke krádeži doznala.

Jelikož již byly odcizeným kamenivem provedeny terénní úpravy v okolí domu, nebylo možno tento materiál vrátit zpět na původní místo. Corpus delicti, v tomto případě kbelík, byl ponechán přestupci. Samotné přestupkové jednání bylo strážníky oznámeno na příslušný správní orgán.

(nm)