Lávka nad Bazaly je hotová

Foto: Ostravské komunikace a. s.

Společnost Ostravské komunikace dokončila práce na opravě  lávky ve Slezské Ostravě, která vede z ulice Nejedlého přes Českobratrskou u stadionu Bazaly.

Lávka je nyní oproti podobě z roku 1986 o 70 cm kratší, a to z důvodu bezpečného umístění pohledového okna. To je zhotoveno z materiálu Corten, což je speciální, povětrnostním vlivům odolná a esteticky zajímavá (do odstínu koroze samovolně patinující) ocel. Její odstín se bude ještě řádově měsíce postupně měnit přirozenými vlivy.

Šlo o rozsáhlou rekonstrukci a humanizaci v celkové hodnotě s DPH přes 37 milionů korun. Akci financovalo za svého rozpočtu statutární město Ostrava. (Přilehlé prostranství a zastávky MHD rekonstruuje městský obvod Slezská Ostrava a jím vybraný dodavatel.)

Na lávce nad Bazaly začala firma pracovat loni na podzim. Zásahy stavebníků byly rozsáhlé. Zatékáním do mostní konstrukce vzniklo značné poškození lávky. Musela se opravit i poškozená přístupová schodiště a rampy. Nové jsou izolace, povrchy i zábradlí. Lávka navíc dostala lavičky, truhlíky na zeleň a atraktivní výhledové okno ve směru na stadion Bazaly a ostravské panorama pod ním.

Loni pracovaly Ostravské komunikace na lávce do poloviny prosince, po zimní technologické přestávce pak rekonstrukce atraktivní vyhlídky ve Slezské Ostravě pokračovaly od letošního jara.

V tuto chvíli už je lávka průchozí, dolaďují se jen detaily kolem výhledového okna, což ale nebrání užívání samotného přemostění pro pěší.

(nm)