Kalendárium města Ostravy na 38. týden od 19. září do 25. září

Kalendárium historických událostí města Ostravy od 19. září do 25. září.

19. 9. 1924

Dne 19. 9. 1924 se narodil v Ostravě Václav Žilka, budoucí flétnista a hudební pedagog. Vystudoval brněnskou konzervatoř, Janáčkovu akademii múzických umění v Brně a Akademii múzických umění v Praze (obor flétna). Působil jako sólový, komorní i orchestrální hráč. V letech 1963–1987 byl členem Symfonického orchestru Československého rozhlasu. Mezi dětmi a mládeži propagoval hru na zobcovou flétnu. Byl známý díky dlouholetému vedení zábavné školy hrou nazvané Dřevěná píšťalka, kde vyučoval dechovou gymnastiku pro léčbu astmatu hraním na dechové nástroje. V roce 1993 založil Sdružení přátel léčivé píšťalky a je autorem knihy Veselé pískání – zdravé dýchání. V roce 1994 obdržel od Nadace Život umělce cenu SENIOR PRIX za celoživotní uměleckou činnost. Zemřel v roce 2007 v Praze.

23. 9. 1850

Dne 23. 9. 1850 se datuje jedna z prvních zpráv o hornické a hutnické kapele v Ostravě. Tehdy účinkovala na oslavách údajného stého výročí objevu uhlí na polskoostravském Kamenci. Předtím, někdy v říjnu 1843 takováto kapela dodávala lesku holdovací parádě uspořádané při příležitosti návštěvy nového majitele Vítkovických železáren Salomona Mayera Rothschilda. Do té doby se hudba v Moravské Ostravě pěstovala hlavně na kostelním kůru. Od poloviny 19. století nesměly havířské kapely chybět při prokopských a jiných hornických slavnostech, tělocvičných akcích či společných výletech hornických rodin. Vedle zábavy a odreagování od namáhavé práce měly i sociální roli, když koncertovaly ve prospěch hornických vdov a chudých dětí.

24. 9. 1973

Dne 24. 9. 1973 byl v Hrabyni otevřen nový ústav sociální péče pro tělesně postižené, který byl koncipován jako součást celého komplexu léčebných, rehabilitačních a ubytovacích zařízení. Nový objekt vybudovaný Pozemními stavbami Ostrava si včetně vnitřního zařízení vyžádal náklad 20 miliónů korun. Tehdy byl svým vybavením a rozsahem poskytované péče jediným v republice. Zprávu o tom zveřejnila následující den na titulní straně Nová svoboda, která mj. uvedla, že slavnostního otevření se zúčastnili zástupci vlády, krajských, okresních a místních stranických a státních orgánů.

Zpracoval: Archiv města Ostravy

(ab)