Informace a dezinformace denně filtrujeme všichni. V ostravské knihovně nabízejí pomocnou ruku

Bibliotheca inspirans 2022 je ocenění pro knihovny, které svým návštěvníkům nápaditým způsobem pomáhají s lepší orientací ve spleti rozporuplných informacích. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě se díky široké paletě svých vzdělávacích aktivit stala jednou ze sedmi oceněných. Vyhlášení proběhlo v Olomouci 15. září na největší knihovnické konferenci Knihovny současnosti 2022.

„Veřejné knihovny již dávno nejsou jen regály s knihami. Jsou centrem vědění, setkávání a solidarity. Lidé, kteří v nich pracují, učí veřejnost pracovat s informacemi. Také vytvářejí prostor pro dialog a celoživotní vzdělávání a jsou důležitým hybatelem lokálního dění,“ vysvětluje Andrea Studihradová z České spořitelny, která ocenění Bibliotheca inspirans společně s Nadací OSF organizuje.

V roce 2022 proběhl první ročník zaměřený na mediální vzdělávání. Za své aktivity, kterými inspirují i další knihovny, bylo oceněno celkem 7 knihoven, od velkých krajských až po ty menší v obcích pod 50 tisíc obyvatel. Vyhlášení oceněných proběhlo v Olomouci 15. září na největší knihovnické konferenci Knihovny současnosti 2022. Bibliotheca inspirans je v současnosti jediné ocenění v Česku, které nevzniklo uvnitř knihovnické obce, ale přichází jako podpůrný impuls z vnějšku. „Knihovnice a knihovníci odvádějí skvělou práci. Skrze toto ocenění jim dáváme jasně najevo, že si jejich práce vážíme. Chceme, aby naši spoluobčané, zřizovatelé knihoven i státní úředníci stejně jasně jako my viděli, jak inspirativní mohou knihovny být,“ říká Tereza Lišková z Nadace OSF, která s knihovnami právě na rozvoji mediálního vzdělávání dlouhodobě spolupracuje.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě se mediálnímu vzdělávání věnuje intenzivně a se zanícením. „Je to oblast, které rozumíme a která v nás nejvíce rezonuje. Obzvlášť teď s ohledem na válku na Ukrajině nabylo tohle téma nových rozměrů,“ konstatuje Pavlína Tassanyi, vedoucí oddělení vzdělávání a metodické podpory. Porotu Bibliotheca inspirans zaujal především cyklus akcí nazvaný Máte správné informace, který byl zaměřen na pedagogy a knihovníky. „Když k nám učitelé přijdou se svými žáky a studenty, samozřejmě pro ně připravíme lekci v oblasti mediálního vzdělávání, ve které se věnujeme především kritickému hodnocení informací, čerpání z ověřených zdrojů atp. Naše oddělení vzdělávání však není velké a víme, že nemůžeme postihnout všechny žáky nebo školy v Ostravě, natož v regionu. Snažíme se proto zintenzivnit spolupráci s pedagogy. Rádi bychom se stali jejich partnery při začleňování mediálního obsahu do výuky. Vytváříme proto programy na míru, střípky aktivit. Do každého předmětu se dá propašovat něco, co by podnítilo kompetence v mediální výchově,” vysvětluje Pavlína Tassanyi.

Cyklus Máte správné informace sloužil lidem ze škol i knihoven jako průprava do světa mediálního vzdělávání. „Cyklus začal online konferencí zaměřenou na diskuzi odborníků na téma dezinformace. Této úvodní lekce se mohla zúčastnit i veřejnost. Pak následovaly čtyři workshopy pro pedagogy a knihovníky, které byly vždy zaměřené na konkrétní téma. Třeba jak jednat s lidmi, kteří nějaké dezinformaci podlehli. Nebo co to je dezinformace a jak se šíří. Byl tu prostor pro diskuzi s lidmi, kteří mají podobné zkušenosti. Učitelé i knihovníci reagovali velmi pozitivně,“ popisuje Pavlína Tassanyi.

Jedním z účastníků workshopů byl i Stanislav Knob, zástupce ředitelky Monty School v Ostravě: „Moc jsem si to užil, vymýšleli jsme společně strategii a získali nový pohled na věc.“ Stanislav Knob je pravidelným návštěvníkem vědecké knihovny, protože je původní profesí historik a místní knihovna je výrazně zaměřená na zdroje z ostravského regionu. „Naše škola s Pavlínou Tassanyi spolupracuje, dělá pro nás například přednášky. Je důležité, aby studenti chápali důležitost citování zdrojů a uměli je správně vyhledávat, a Pavlína se v tom opravdu vyzná,“ popisuje spojenectví s knihovnou Knob.

Tereza Lišková z Nadace OSF dodává, že právě schopnost knihovny spolupracovat se školami a pozvat k diskuznímu stolu inspirativní osobnosti ocenila i porota. „Je bezvadné, že ostravská knihovna dává jasně najevo, že mediální vzdělávání do knihoven patří. Je to skvělé místo, kde můžeme všichni hledat záchranný kruh v rozbouřeném poli informací.“ Podobně to vidí i Pavlína Tassanyi, která pojmenovává jednu z důležitých rolí knihovny: „Bez ohledu na to, v jaké podobě návštěvník informace dostává – ⁠průvodcem při jejich filtraci by měla být právě knihovna. Není ani nutné sem chodit fyzicky, řada věcí lze vyřešit online.“ Mikrogrant, který vědecká knihovna díky ocenění Bibliotheca inspirans získala, by ráda využila na zaplacení honoráře pro osobnost, která by mediálně proškolila jak vzdělávací posádku knihovny, tak vystoupila na akci pro veřejnost.

O Bibliotheca inspirans:

Bibliotheca inspirans je ocenění pro knihovny, které díky mediálnímu vzdělávání září na mapě Česka. Letos ho získalo 7 knihoven: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (pobočka Čtyři Dvory), Knihovna Matěje Josefa Sychry (Žďár nad Sázavou), Krajská knihovna Karlovy Vary, Městská knihovna Hodonín, Městská knihovna Tišnov, Městská knihovna v Praze a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Oceněné knihovny získaly mikrogrant ve výši 10 nebo 20 tisíc, který využijí pro další rozvoj svých aktivit.

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou touto cestou podporuje knihovny, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe. V roce 2023 se ocenění Bibliotheca inspirans zaměří na komunitní roli knihoven. Nominační formulář bude stejně jako u letošního ročníku otevřen veřejnosti, návštěvníkům knihoven i knihovnické obci.

O výběru ocenění Bibliotheca inspirans 2022 rozhodla porota ve složení: Tomáš Jindříšek (expert v oblasti marketingové komunikace), Kateřina Jiřinová (expertka v oblasti vzdělávání, kritického myšlení a fungování komunit), Tereza Lišková (koordinátorka programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím a novinářka), Andrea Studihradová (CSR manažerka České spořitelny), Ladislava Zbiejczuk Suchá (Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity).

Foto: archiv SDRUK, Milan Říský

(ab)