Kalendárium města Ostravy na 21. týden od 22. do 28. května

Kalendárium historických událostí města Ostravy od 22. do 28. května.

22. 5. 1915

Povoláním úředník a celoživotní zahrádkář Josef Ručka se narodil 22. 5. 1915 v Petřvaldu (o. Karviná). Do zájmového spolku Český zahrádkářský svaz v Ostravě-Zábřehu vstoupil v roce 1956, byl vysoce kvalifikovaným skalničkářem na Ostravsku, iniciátorem velkých výstav mečíků, růží a jiřin. V základní organizaci zahrádkářů zastával funkci hospodáře, při výstavbě Domu zahrádkářů v Zábřehu byl pověřen stavebním dozorem. Jeho zahrádkářská práce byla uznávána odborníky i laickou veřejností. Předzahrádka rodinného domu J. Ručky v Zábřehu byla porotou v soutěži „Rozkvetlá ulice 1980“ oceněna pro svou úpravu a bohatost květin diplomem za I. místo. Spolu se svou manželkou Miroslavou vybudovali skalku, která se stala pro bohatství jarních cibulovin a okrasných dřevin zahradním objektem, který byl součástí prestižního adresáře HORTIKLUBu Praha. Josef Ručka zemřel ve věku 66 let v Ostravě.

24. 5. 1947

Dne 24. 5. 1947 přinesly noviny Nová Svoboda obsáhlý článek k Týdnu bezpečnosti, který probíhal na silnicích celé republiky. Regionální list se zaměřil na výsledky preventivní akce za první tři dny konání v Ostravě, kdy bylo zaznamenáno pouze 14 vážnějších dopravních přestupků a jedna smrtelná dopravní nehoda. Nejrušnějším místem silničního provozu byla vyhodnocena křižovatka u hotelu Palace (dnes křižovatka ulic Nádražní a 28. října) s množstvím automobilů, motocyklů, autobusů a velkou koncentrací chodců. Přítomni dopravní strážníci konstatovali: „Nechceme vás přechválit, Ostraváci…dokázali jste, že Týden bezpečnosti berete vážně, ale to nestačí…až na ulicích nebude již tolik strážníků, kteří by vás stále upozorňovali, o bezpečnost svoji a svých spoluobčanů se musíte starat sami.“

28. 5. 1997

Dne 28. 5. 1997 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova Archivu města Ostravy (dříve přívozská radnice) s novou přístavbou pro uložení archiválií. Výstavba a rekonstrukce probíhala v letech 1993-1997, náklady na celou stavbu byly vyčísleny na 78 mil. Kč a byla financována z městského rozpočtu. Protože je novobarokní budova bývalé radnice zapsaná jako kulturní památka, bylo nutné veškeré stavební práce konzultovat s památkáři. Vítězem vypsané soutěže se stal Stavoprojekt-servis, a.s. – ateliér ing. arch. Miloslava Dydowicze. V letošním roce (září) si připomeneme 100 let od založení této instituce, která na Špálově ulici v Přívoze sídlí od roku 1960.

Zpracoval: Archiv města Ostravy

(ab)