Kalendárium města Ostravy na 20. týden od 13. května do 19. května

16. května 1968

Dne 16. 5. 1968 zemřela v Ivančicích (okr. Brno-venkov) Růžena Beinhauerová (*23. 9. 1912 v Ostravě), učitelka a sportovkyně. Byla nejlepší prvorepublikovou československou lyžařkou, několikanásobnou mistryní republiky, reprezentovala ČSR na zimních olympijských hrách 1936 a na mistrovství světa 1938. Patřila rovněž k průkopnicím ženského basketbalu a po 2. světové válce byla čs. reprezentantkou ve veslování. V roce 1935 se ve Vítkovicích provdala za Karla Beinhauera z Brna, který rovněž závodil v lyžování. Pocházela z rodiny místního stavitele Františka Dostála. Působila na katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně.

17. května 1925

Toho dne byl položen základní kámen Husova sboru v Michálkovicích, do kterého byla umístěna pamětní listina. Plán stavby chrámu vypracoval stavitel Otmar Pazourek z Moravské Ostravy. Projekt posléze přepracovala stavební firma Strnadel a Novotný z Moravské Ostravy. Bohoslužby v roce 1926 se konaly v nedostavěné budově. Slavnostní otevření sboru se konalo 10. září 1926. Poblíž oltáře byla umístěna vitrína s pietně uloženou prstí ze tří legionářských bojišť 1. světové války: ukrajinského Zborova, italského Doss´ Alta a francouzského Terronu.

Zpracoval: Archiv města Ostravy

(ab)