Dopravní výuka dětí ve městě

Mezi časté úrazy dětí náleží ty, které vzniknou v důsledků nehod v silničním provozu. Město Ostrava každoročně zajišťuje výuku začínajících cyklistů na dopravních hřištích. Žáci 3. a 5. ročníků škol absolvují dopravní výuku na dopravních hřištích v Ostravě-Hrabůvce a na ulici Orebitská v Ostravě-Přívozu. Se základními zásadami bezpečného chování v silničním provozu se však mohou seznámit také děti mateřských škol, školních družin i žáci prvních a druhých ročníků, díky výuce zajišťované v areálu Mateřské školy v Ostravě-Porubě na Ukrajinské ulici. Výuka žáků čtvrtých ročníků je zajišťována BESIPem a Ministerstvem dopravy ČR. Celou řadu výukových aktivit pak nabízí Městská policie Ostrava.

Řadu let se také koná Dopravní soutěž mladých cyklistů, která je vyvrcholením systematické dopravní výchovy. Z okrskových kol jsou nominována soutěžní družstva do kola městského, které se už tradičně koná na dětském dopravním hřišti ZŠ a MŠ Alberta Kučery v Ostravě-Hrabůvce. Letošní městské kolo soutěže se uskutečnilo 10. května 2024. Dva vítězné týmy pak postoupí do kola krajského, kde budou soutěžit s nejlepšími družstvy celého kraje.

„Následky úrazů dětí v silničním provozu mohou být fatální, prevenci a osvětě dětí od nejútlejšího věku věnujeme výraznou pozornost. Odbor dopravy zajišťuje dopravní výchovu na dětských dopravních hřištích v Porubě i v Hrabůvce, v letošním roce činí náklady na toto vzdělávání víc jak 420 tisíc korun. Další možností je výuka na dětském dopravním hřišti na ulici Orebitská v Ostravě-Přívoze, které provozuje oddíl prevence Městské policie Ostrava. Dopravní výuku mohou absolvovat již děti v mateřských školách až po žáky pátých ročníků škol základních. Tradiční městská soutěž nejmladších cyklistů pak nabídne zajímavou formu soutěžního klání dětí, které mohou poměřit své dovednosti i vědomosti s ostatními,“ konstatoval Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu.

V průběhu Dopravní soutěže mladých cyklistů se děti zúčastní disciplín, obsahující pravidla provozu na komunikacích, jízdu zručnosti i zásady poskytování první pomoci. Soutěž má mezinárodní charakter. Okresní, městská, krajská kola pak vystřídá klání celostátní a mezinárodní. Na přípravách a zajištění soutěže se podílí odbor dopravy, Aktiv BESIP A BESIP. Dopravní výuku dětí ve městě zajišťuje významným způsobem také Městská policie Ostrava, která se prevenci v dopravě věnuje už u předškoláků, kdy v ostravských mateřských školkách realizuje preventivní program s názvem BESIP pro předškoláky. Preventisté dětem zábavnou formou přibližují základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích a zvyšují povědomí o dopravních značkách pomocí básniček a hádanek. Jen v loňském roce strážníci zajistili 72 takových besed v mateřských školách.

„V rámci Národní strategie BESIP pak zajišťujeme výuku dopravní výchovy pro žáky ostravských základních škol. U dětí třetích tříd je výuka zaměřena na bezpečné chování chodce na pozemních komunikacích, tedy na správné přecházení vozovky, důležitost reflexních prvků na viditelnost chodce a na základní seznámení s dopravními značkami, které má znát každý chodec. Výuka u žáků čtvrtých tříd je pak zaměřena na bezpečnost pohybu na jízdním kole a koloběžce, tedy nejen na jejich bezpečné ovládání na silnici, ale i na povinnou výbavu kola, povinnost nošení přilby či na důležitost používání reflexních prvků za snížené viditelnosti. Vloni tuto dopravní výuku absolvovalo přes 3 600 žáků,“ vysvětluje Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava.

I v letošním roce Městská policie Ostrava opět realizuje projekt Na hřišti to jede. V bezpečí dětského dopravního hřiště a za účasti strážníků mohou děti v rámci volnočasových aktivit vyzkoušet nejen bezpečnou jízdu na jízdních kolech a koloběžkách, ale i se přiučit pravidlům chování v silničním provozu, a to v rámci zábavných her a kvízů. Hřiště může být rovněž využito také organizovanými skupinami (tábory, střediska volného času, družiny apod.). Vloni tuto možnost využilo takřka 7 750 zájemců.

(ab)