FN Ostrava ocenila své ZAMĚSTNANCE ROKU

Vedení Fakultní nemocnice Ostrava i zaměstnanci tohoto největšího zdravotnického zařízení v Moravskoslezském kraji rozhodli o držitelích prestižního titulu Zaměstnanec roku. Slavnostní večer, na kterém byla ocenění za rok 2023 předána, se odehrál v prostorách Clarion Congress Hotelu Ostrava.

Ocenění jsou rozdělena do 12 kategorií. Vítěze šesti z nich vybrali členové porady vedení a v dalších šesti měli právo rozhodnout svými hlasy zaměstnanci. Nejprestižnější ocenění za Celoživotní přínos udělilo vedení nemocnice bývalé dlouholeté přednostce Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství MUDr. Irině Chmelové, Ph.D. Titul Manažerka roku letos náleží vrchní sestře Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Bc. Ludmile Vidlářové, která má významný podíl na rekonstrukci JIP tohoto oddělení. Zkušená vedoucí Oddělení plateb a fakturace Jana Akritidisová získala titul Nezdravotnický pracovník, staniční lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny MUDr. Filip Burša, Ph.D. převzal jménem ECMO týmu ocenění pro nejlepší Pracoviště roku. Kategorii Mladý vědec letos ovládla MUDr. Kamila Žondra Revendová z Neurologické kliniky. A osobně si pro ocenění v kategorii Nejlepší spolupracující organizace přišel ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

V zaměstnaneckém hlasování získala v kategorii Sanitář/Ošetřovatel nejvíce hlasů Dagmar Cebulová z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, v kategorii Společné vyšetřovací a léčebné složky Daniela Šolcová z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Sestrou v ambulanci je Zuzana Adamovská z Kliniky dětského lékařství, a prvenství v kategorii Sestra u lůžka patří staniční sestře Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Mgr. Tomáši Glacovi, který zároveň dostal od zaměstnanců celkově nejvyšší počet hlasů. Lékařem v ambulanci je pro rok 2023 MUDr. Tomáš Gruszka z Kliniky dětského lékařství, a v kategorii Lékař u lůžka MUDr. Igor Dudík z Kliniky úrazové chirurgie a ortopedie.

Zvláštní společnou cenu Za spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity udělil ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA, spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, Ph.D., MBA, bývalému dlouholetému přednostovi Urologické kliniky prof. MUDr. Janu Krhutovi, Ph.D.

Slavnostním večerem provázel Radek Erben, příjemnou a pohodovou atmosféru dotvářel v průběhu předávání svým zpěvem muzikálových hitů Marian Vojtko. Ocenění předával spolu s náměstky ředitel FN Ostrava, který mimo jiné řekl: „Nemocnice může fungovat na 100 procent jenom tehdy, když má zaměstnance, kteří v ní dobře a rádi pracují. Potřebuje ty tahouny, kteří jsou vzorem pro ostatní na svých pracovištích a šíří jejich dobré jméno. A všichni, kteří stáli na tomto pódiu, tyto parametry naplňují a posouvají naši nemocnici dál.“

 (ab)