EVROPSKÉ DOTACE PRO UNIVERZITNÍ AREÁL U ČERNÉ LOUKY

Ostravské univerzitě se podařilo získat evropské finance na výstavbu nového studentského areálu na Černé louce. Ten vznikne na pozemcích, které univerzitě věnovalo město. Primátor Tomáš Macura potvrdil, že město plánuje poskytnout univerzitě dotaci na podzemní parkoviště pro 160 automobilů, které bude sloužit veřejnosti a návštěvníkům centra.

Na pozemcích u Černé louky, které město darovalo Ostravské univerzitě, vzniknou budovy Katedry studií lidského pohybu a Fakulty umění. Ostravská univerzita na výstavbu obou budov získala z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci vládní strategie Restart ve výši jedné miliardy korun. Dotace pokryje v plné výši výstavbu obou budov.

„Město Ostrava dlouhodobě a významně podporuje aktivity Ostravské univerzity směřující k výstavbě nových univerzitních budov v centru města. Podporu jsme univerzitě vyjádřili jak darováním cenných pozemků pro realizaci předmětných staveb, tak i spoluprací při jejich přípravě a zajištění financování. Stejně tak je naším zájmem zvyšovat kapacitu a dostupnost parkování ve městě s tím, že zejména v jeho historickém jádru a bezprostředním okolí by nová parkovací stání měla být budována pod zemí. Rada města proto na své úterní schůzi podpořila myšlenku poskytnout univerzitě na vybudování sdíleného podzemního parkoviště s kapacitou až 160 míst dotaci ve výši 160 milionů korun. Konečné rozhodnutí bude ale příslušet až nově zvolenému zastupitelstvu města,“ uvedl primátor Tomáš Macura. Parkoviště by sloužilo univerzitě i návštěvníkům centra Ostravy.

Nyní Ostravskou univerzitu čekají další administrativní kroky, jako je například získání stavebního povolení či vytvoření dokumentace pro realizaci stavby, začátkem následujícího roku vybere dodavatele stavby a v září 2019 by měla stavbu zahájit. Studentům a veřejnosti tak začnou budovy sloužit v roce 2021. Vznik obou budov bude znamenat výrazné oživení centra Ostravy.

(ab) Zdroj:www.ostrava.cz