OSTRAVSKÁ HUŤ PŘEDSTAVILA NOVINKU NA MEZINÁRODNÍM VELETRHU

1. října předvedla ostravská huť nejmodernější novinku na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Zde ukázala nový žebírkový drát ve svitku používaný jako výztuž betonu. Investice do této nové technologie tažení za studena zajistí lepší schopnost huti na trhu s betonářskou ocelí a zvýší podíl výrobků s vysokou přidanou hodnotou.

Ostravská huť přišla s výrobkem za 40 milionů korun kvůli schopnosti konkurovat na trhu s betonářskou ocelí. Ještě nedávno se v domácí huti vyráběl za tepla válcovaný drát, tedy polotovar, nutný pro další zpracování. Dnes už poskytne zájemcům hotový produkt. Žebírkový drát o průměrech 8, 10 a 12 mm se vyrábí z nízkouhlíkové mikrolegované oceli a bude k dostání ve svitcích o hmotnosti až 5 tun.

„Betonářská ocel dodává železobetonovým stavbám pevnost v tahu, která je u betonu nízká. Ocel a z ní vyrobený drát vykazují vysokou pevnost při dostatečně vysoké tažnosti, a proto obstojí i při nejnáročnějších aplikacích. Výhodou technologie protažení za studena je, že můžeme přesným nastavením deformace za studena dosáhnout nejlepší možné kombinace pevnosti a tažnosti oceli,“ uvedl Richard Fabík, vedoucí řešitelského týmu z oddělení výzkumu a vývoje v ArcelorMittal Ostrava.

Investice do novinky garantuje výrobu výztuže do betonu válcováním za tepla s následným protažením za studena. Největší výhodou takového zpracování je možnost řídit mechanické vlastnosti finálního produktu. Jestli se novinka objeví hutích rozhodoval řešitelský tým z výzkumu a vývoje v ArcelorMittal Ostrava, který musel navrhnout vhodné chemické složení oceli, optimální tvar žebra a zajistit vhodné podmínky chlazení oceli po válcování.

„Drát má čtyři řady příčných žebírek, a tedy čtvercové jádro, což usnadní další zpracování. Díky promyšlenému designu žebírek je zajištěna dostatečná odolnost drátu vůči únavě a jeho dostatečná soudržnost s betonem,“ vysvětlil Tomáš Kubina, vedoucí kalibrace válců v ArcelorMittal Ostrava.

Díky nového výrobku bude schopna linka každoročně vyrobit až 100 tisíc tun žebírkové oceli ve svitcích. Je plně automatizovaná, obsluha zajišťuje jen její plnění materiálem na vstupu a odvážení již hotových svitků.

(ab) Zdroj:www.ostrava.arcelormittal.cz